– På den ene siden er jeg glad for at forbundet har brukt ressurser på å se nærmere på saken. Imidlertid føler jeg at miljøet i og rundt smøretraileren har gjort hva de kan for å prøve og redusere min troverdighet i saken, sier Pedersen til VG etter at konklusjonen er klar.

– Deres samlede forsvarsmekanisme er tydeligvis satt i system – og akkurat det er ikke bra i med tanke på en eventuell endring av kulturen på sikt. Skal man kunne gjøre forbedringer, er det viktig at man enes om hva som er problemet, fortsetter Pedersen.

VG har stilt en rekke spørsmål (se faktaboks over) til generalsekretær Arne Baumann i saken.

– Alle forhold i saken er vurdert grundig i rapporten av Elden advokatfirma. Utover det viser jeg til våre uttalelser på Skiforbundets nettside, sier Baumann (se faktaboks under)

Pedersen sa fra om 50 ulike episoder til granskningskomiteen.

– Jeg må forholde meg til at Skiforbundets rapport konkluderer med at det ikke er begått lovbrudd, men brudd på forbundets etiske retningslinjer. Min mening er at her har det blitt «alle mot én» i smøretraileren, men det hadde jeg for så vidt regnet med.

Pedersen var ansatt i forbundet som langrennssmører der i ni år, og hadde blant annet stor suksess med ansvaret for skiene til Johannes Høsflot Klæbo fra 2017 til 2023.

DUO: Johannes Høsflot Klæbo og Frode Pedersen jobbet tett i mange år. Her fra Sognefjellet i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han varslet om ulike tilfeller hvor det skal ha blitt hengt opp plakater med skriften «HOMO» inne i smørebussen, noe VG også har sett bilde av. Pedersen mener rapporten dysser ned dette.

– Det jeg er mest overrasket over, er hvor lite alvorlig sakene rundt homohets er behandlet i rapporten. Jeg kan vanskelig forestille meg at dette ikke er et brudd på likestilling- og diskrimineringsloven, men her virker det som om Skiforbundets advokat og undertegnede har ulike syn på saken.

– Jeg får heller ta til etterretning at Skiforbundets rapport ikke ser på dette som nevneverdig problematisk.

VG har kontaktet både tidligere smøresjef Stein Olav Snesrud og den nye smøresjefen Tord Heggdahl etter rapporten kom ut. Snesrud har foreløpig ikke svart oss.

– Vi tar med oss at det kommer frem av rapporten at arbeidsmiljøet er godt, så tar vi med oss andre momenter, sier Heggdahl.

– Pedersen antar at andre i smøretraileren har gjort det de kan for å svekke hans troverdighet og at det blir «alle mot en». Hva sier du?

– Det blir en påstand fra han, jeg har ingen kommentar til det. Det er et utvalg som har gjort jobben her, personlig har jeg bare vært inne til intervju, svarer Heggdahl.

Han er glad saken nå er avsluttet, og vil ikke kommentere enkelthendelser eller andre påstander.

Frode Pedersen reagerer – i likhet med Klæbo – på at utøvere og smører Roy Pedersen har uttalt seg om varslingssaken underveis.

– Jeg må innrømme at det har vært en belastende tid da folk tilknyttet Norges Skiforbund har uttalt seg offentlig under selve granskingsprosessen om meg og varslingssaken, sier Pedersen.

Pedersen fikk ikke fortsette i Skiforbundet før den nye sesongen. Klæbo sa også nei til landslagsplass og har pekt på behandling av folk som en årsak. Klæbo tilbydde Skiforbundet å selv betale en halv million kroner for at Pedersen skulle få fortsette som hans smører.