Det er kommet forslag fra arbeidsgruppe til Helse Nord om å legge ned døgnavdelingen ved Senter for Psykisk helse og Rus Midt-Troms. Dette forslaget skal nå legges frem for styret i Helse Nord, og deres forslag går videre til en høringsrunde før endelig beslutning tas.

Jeg undrer meg over forslaget om å nedlegge døgnavdelingen på Silsand utenfor Finnsnes. Dette er en avdeling som har fulgt med i tiden, endret seg etter de til enhver tids rammevilkår og helsefaglige vurdering om god psykisk helsehjelp.

Fra å være en psykisk sykehjemsavdeling som holdt til på Gibostad, hvor mer enn 30 pasienter fikk langtidsopphold over flere måneder, har avdelingen endret karakter til en effektiv korttidsavdeling. Liggetiden for pasienter er gjennomsnittlig rundt en uke og belegget er tilnærmet fullt, i overkant av 80 prosent.

BILLIGERE: - Ei sengeavdeling i et Distriktspsykiatrisk senter som på Silsand, er vesentlig rimeligere i drift enn sengeavdelinger i Tromsø som må toppe bemanningen for å gjennomføre behandling i tvunget helsevern, skriver Are Eriksen. Foto: Ida Larsen

Det er en avdeling som samhandler med kommunenes psykiske helsetjeneste, hvor de fleste pasienter er til behandling på grunnlag av frivillig akuttinnleggelse. Dette er en ønsket utvikling, hvor tvunget behandling i psykisk helse blir redusert til fordel for frivillig behandling.

Det kan være mer fornuft i at helsetilbudet på Silsand utvikles til å ta noen tromsøværinger som står på vent i å få behandling på UNN Åsgård

En effekt av døgnavdelingen på Silsand er at den reduserer trykket mot avdelingene på UNN Åsgård som behandler pasienter gjennom tvunget psykisk helsevern. Litt tidligere frivillig intensivbehandling i døgnavdeling er bedre enn når sykdommen blir kritisk og derfor kvalifiserer for tvangsbruk.

Et argument for å nedlegge avdelinger er selvsagt å spare penger, samt å sikre at nødvendig kvalifisert helsepersonell er tilgjengelig. Ei sengeavdeling i et Distriktspsykiatrisk senter som på Silsand, er vesentlig rimeligere i drift enn sengeavdelinger i Tromsø som må toppe bemanningen for å gjennomføre behandling i tvunget helsevern.

Senteret på Silsand som er rettet mot Midt-Troms befolkningen, har ingen store bemanningsproblemer. Det personalet som jobber på døgnavdelingen er stabilt, bor i området og lever sine liv her. Om døgnavdelingen nedlegges, vil neppe mange flytte til Tromsø og gå inn i tjeneste der.

I mer enn 25 år har det årlig og jevnlig blitt formidlet et budskap om å prioritere opp helsetilbud for psykisk helse og rus. Helsestatsrådet har gitt et samstemmig budskap om en gylden regel som tilsier at helseforetak i sitt budsjettarbeid skal sikre større økning for psykisk helsetilbud enn for de øvrige helsetilbudene. Da blir det merkelig å foreslå nedlegging av godt fungerende psykiske helsetilbud.

Veien fra Midt-Troms til Tromsø er nøyaktig like lang som den motsatte vei. Hvorfor skal da folk fra Midt-Troms miste et velfungerende tilbud, for å reise til Tromsø som sliter med rekruttering av nødvendige fagfolk? Det kan være mer fornuft i at helsetilbudet på Silsand utvikles til å ta noen tromsøværinger som står på vent i å få behandling på UNN Åsgård.

Å legge ned et helsetilbud som fungerer godt og effektivt, som forebygger for kostnadskrevende tvangsbehandling i Tromsø, som har stabilt kvalifisert personale, som sikrer at spesialistutdanning av psykologer kan skje samlet her blir rett og slett for dumt.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her