Besøkte de nedleggingstruede tjenestene i Senja: – Svært uheldig om tilbudene skal bygges ned