For hundre år siden i år, 20. november 1923, vedtok Stortinget å bygge «en bane fra Balsfjorden til Sætermoen» med 110 mot 19 stemmer. I de fem dagene fra 16. til 20. august 2023 går vi fra Storsteinnes ved Balsfjorden i Balsfjord kommune gjennom Målselv kommune til Setermoen i Bardu kommune for å markere at nå har vi ventet lenge nok på Nord-Norgebanen.

I 1923 hadde landsdelene Vestlandet, Trøndelag og Østlandet blitt bundet sammen av jernbanen. Sørlandsbanen hadde ennå ikke kommet til Sørlandet, men bare til Gvarv i Telemark. Nordlandsbanen hadde ikke nådd Nordland fylke og hadde som endestasjon Sunnan ved Snåsavatnet i Nord-Trøndelag. To borgerlige mindretalls-regjeringer i 1922-23 la vekt på å prioritere det de kalte «de store nasjonale oppgaver, Sørlandsbanen frem til Stavanger og Nordlandsbanen frem til Bodø». Man brukte også uttrykket stambaner om det som skulle binde landsdelene sammen.

Selv om disse to regjeringene ikke foreslo jernbane i Troms, så vedtok Stortinget likevel det. Ser man på kartet over Nord-Norge, kan vedtaket om en jernbane fra Setermoen til Balsfjorden synes merkelig. Den eneste eksisterende jernbane i hele Nord-Norge i 1923 var den korte Ofotbanen fra Narvik til Sverige, og denne nye Tromsbanen skulle altså verken kobles til jernbanene i Sør-Norge eller til Ofotbanen.

Vidar Eng Foto: Privat

Forklaringen er at dette var et kompromiss. Regjeringene foreslo ikke jernbane i Troms og Finnmark i det hele tatt, mens kravet fra Troms og Finnmark var jernbane fra Kvesmenes ved Lyngenfjorden til Narvik. Stortingsrepresentant Kristian Pedersen Tønder (Ap, Troms) sa det slik i debatten:

«Med foreløbig endestation ved Kvesmenes kommer man ut til havet i den nordlige del av Troms. Fra Kvesmenes er det let adgang fra fiskeværene i Vest-Finnmark og fra fiskeværene i den nordre del av Troms at komme i forbindelse med Narvik, for det er over Narvik at vi mener at finne veien ut i verden for de viktigste eksportartikler, vi har i Troms og Finmark, nemlig fiskeprodukter. Vort marked for disse produkter har vi ikke tænkt at finde i Sør-Norge, men i Sverige, i Finland, i Rusland. Det er derfor ganske naturlig, at Troms fylkesting og Troms fylkes herreder alle er enige om, at banen maa gå til Narvik».

Representantene i Stortinget fra Troms og Finnmark godtok den lille Tromsbanen fordi de så det som en kime, en start på en helt nødvendig videre forlengelse både sørover og nordover. De mer skeptiske stortingsrepresentantene fra Sør-Norge stemte for denne Tromsbanen for å vise at de også prioriterte det nordligste Norge. Men også fordi denne Tromsbanen «vilde imøtekomme et meget berettighet krav fra Troms fylke, fra de store og rike jordbruksbygder der, på at komme i forbindelse med sit naturlige avsætningscentrum og indkjøbscentrum, Tromsø by», slik saksordfører Tørris Heggelund (Høyre, Sørvestlandsbyene) sa det i debatten.

Denne debatten var en del av behandlingen av den store jernbaneplanen og ble behandlet i Stortinget fra 12. til 22. november 1923. Dette var til da den lengste debatten om en sak i Stortingets historie. I stortingsdebatten ble de to stambanene, Sørlandsbanen til Stavanger og Nordlandsbanen til Bodø, sett i sammenheng slik at de skulle realiseres samtidig.

Det er ganske fascinerende at et framkomstmiddel med en så gammel historie fortsatt er moderne og høyst aktuell, selv etter at vi har fått både fly og bil

Slik gikk det likevel ikke. Til Bodø kom Nordlandsbanen først 1. desember 1961 med offisiell åpning 7. juni 1962. Sørlandsbanen til Stavanger derimot åpnet hele 18 år før, i 1944. Som kjent har det ennå ikke blitt mer jernbane nord for Fauske, heller ikke den vedtatte lille stubben fra Setermoen til Balsfjorden. I rettferdighetens navn må det sies at også andre jernbanestrekninger Stortinget vedtok i 1923 aldri er blitt bygget. Trysilbanen er ett eksempel.

De siste årene har støtten til Nord-Norgebanen økt. Det kan ha flere grunner: (1) iherdig arbeid fra noen over mange år, (2) ny satsing på jernbane som et moderne transportmiddel i land som Sverige, Spania og Kina, og også i Norge med godstogene mellom Narvik og Oslo og flytoget Oslo-Gardermoen, (3) økt bevissthet om nødvendigheten av miljøvennlig transport, også som påvirkning fra EU gjennom EØS-avtalen, (4) økt norsk sjømateksport som trengte rask og miljøvennlig transport til markedene.

Dessuten er Norge i 2023 et rikt land i motsetning til hva vi var i mellomkrigstiden.

I fjor, 2022, var det 150 år siden tanken om jernbane i Nord-Norge ble lansert første gang, og i år, 2023, er det 100 år siden Stortinget vedtok å bygge Nordlandsbanen til Bodø og i tillegg en jernbane fra Setermoen til Balsfjorden i Troms. Det er ganske fascinerende at et framkomstmiddel med en så gammel historie fortsatt er moderne og høyst aktuell, selv etter at vi har fått både fly og bil.

Tromskomiteen for jernbane planlegger å markere dette med en jernbanemarsj fra 16. til 20. august 2023. Den skal gå fra Storsteinnes i Balsfjord kommune via Øverbygd i Målselv kommune til Setermoen i Bardu kommune. Etappe-stopp blir Heia, Øverbygd, Rundhaug og Elverum. Særlig på de siste fem kilometerne inn til Setermoen ønsker vi mange deltakere, og her det bare å møte fram å gå søndag 20. august.

De som ønsker å gå hele etapper må ordne selv alt praktisk, men vi vil gjerne vite om slik deltakelse på forhånd. Vi planlegger en større markering om ettermiddagen søndag 20. august kl 15.00 ved kunstinstallasjonen «Prolog Stasjon I» som ligger på andre siden av E6 ved Bardu kirke på Setermoen, og også inne i Bardu menighetshus. På nettstedet tromsbanen.no finnes mer informasjon og kontakt-opplysninger.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her