Dette er ikke filmet midtvinters. Det er fra 3. mai 2022. Snøen har lavet ned i over en uke. Vi har spurt klimavakta hos Meteorologisk Institutt om hvor vanlig dette er.