Tema

fredag 26.11 2021

Enoksen på sitt første Indre Troms-besøk som forsvarsminister:

Han vil hva på plass en fjerde manøvevbataljon så snart som mulig og samarbeide med kommunene om nye forsvarsboliger. Men Odd Roger Enoksen kan ennå ikke slå fast når flere Bell-helikoptre returnerer til Bardufoss

Han vil ha på plass en fjerde manøverbataljon så snart som mulig og samarbeide med kommunene om nye forsvarsboliger. Men Odd Roger Enoksen kan ennå ikke slå fast når flere Bell-helikoptre returnerer til Bardufoss

torsdag 25.11 2021

Dyre omsorgsboliger skaper politikerhodebry i Målselv

Kommunestyret har allerede vedtatt at det skal bygges 20 nye omsorgsboliger på Andslimoen, men en anslått prislapp på opp mot 100 millioner har satt i gang de små grå hos målselvpolitikerne. Nå kan prosjektet bli nedskalert.

onsdag 24.11 2021

Senja avlyser kommunestyremøtet torsdag

Det er besluttet å avlyse kommunestyremøte torsdag 25. november. Årsaken er smittesituasjonen lokalt og en krevende situasjon på UNN.

Fordelte nesten fire millioner kompensasjonskroner:

Målselv fjellandsby får over én million

Formannskapet i Målselv hadde 3,995 millioner kroner til fordeling til lokale bedrifter i fjerde runde av den kommunale koronakompensasjonsordninga. De landet på at Målselv fjellandsby skulle få mest, men åtte andre bedrifter fikk også mye.

mandag 22.11 2021

Sykehjem-struktur i Senja kommune:

Ingen sykehjem skal nedlegges

Ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) kan nå slå fast at samtlige sykehjem i Senja kommune skal bestå. Han mener forslaget fra rådmann blir for inngripende og dramatisk.

Exit Troms og Finnmark

søndag 21.11 2021

VG: Risikerer skattesmell på 350.000 kroner

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Stortinget risikerer ifølge VG krav på over 350.000 kroner i skatter og avgifter, etter at han har leid ut hjemmet i Tromsø og bodde gratis i Oslo.

fredag 19.11 2021

Støyen i Senja kommunestyre:

Tar diskusjonen om samspill i kommunestyret

Herbjørg Valvåg (SV) reiser saken om møtekultur i Senja kommunestyre. Og hun tar til ordet for en felles opplæring for å endre møtekultur og samarbeidsform.

torsdag 18.11 2021

Ukultur i Senja kommunestyre?

onsdag 17.11 2021

Til ordfører med flere i Senja kommunestyre

Evnen til å prioritere

tirsdag 16.11 2021

De usosial kuttene lever dessverre videre i beste velgående

For svakt av Støre og Vedum

mandag 15.11 2021

Målselv tar mindre betalt for hjemmehjelp enn naboene

Det er langt rimeligere å motta hjemmehjelpstjenester i Målselv enn i Sørreisa, Bardu og Balsfjiord. Men nå vil prisen bli justert opp.

Forventer at Målselv bruker statlige penger på skolene

Regjeringa ønsker å gi kommunene større økonomisk handlingsrom, og deler i økninga av de frie midlene er knyttet til hvor mange grunnskoler den enkelte kommune har. Utdanningsforbundet i Målselv forventer at disse pengene blir brukt til å styrke de kommunale skolene.

Vurderer munnbindpåbud for ansatte i Målselv

Målselv er fortsatt ei forholdsvis fredfull øy i et stadig mer opprørt koronahav i Midt-Troms. Men kommuneoverlegen slår fast at det kan snu fort, og nå kan alle ansatte som er i kontakt med pasienter og sykehjemsbeboere bli pålagt å bruke munnbind.

Fem kommuner i dialog om etablering av et felles plankontor i Målselv:

Kan bli etablert allerede før nyttår

Målselv, Balsfjord, Dyrøy, Sørreisa og Bardu er i dialog om å samle sine planleggingsressurser i et felles plankontor. – Det kan hende at det blir etablert allerede før nyttår, sier målselvordføreren.

fredag 12.11 2021

Budsjettinnspurt i Målselv:

– Det er ikke aktuelt å legge ned sykehjem eller skoler

Målselv skal investere mye de kommende årene og må husholdere stramt for å få pengene til å strekke til. Men ordføreren gir likevel en politisk garanti om at både alle skolene og begge sykehjemmene vil bestå.

Det trengs en stor lekseopprydding i skolesektoren

Skole: «Dagens leksepraksis er ulovlig»

Vil ikke ta hele riveregninga for Mobakken

Lokalpolitikerne synes ikke det er riktig at Bardu kommune skal ta hele regninga for riving av det tidligere hoppanlegget Mobakken. Nå vil de ha fylket med på en spleis.

onsdag 10.11 2021

Fikk enstemmig støtte for sitt koronakompensasjonsforslag

Formannskapets fordeling av koronakompensasjonsstøtte har tidligere skapt reaksjoner i Bardu. Men denne gang valgte de å følge næringssjefens innstilling til punkt og prikke.

Situasjonen i Senja kommunestyre:

– Langt over grensen for hva som skal tolereres

Det har stormet rundt Senja-ordførerens avbrytelser av Gunn Knörr (SV) på talerstolen i kommunestyret. Mye tyder nå på at «klima» i kommunestyret kommer på dagsorden. – Jeg har aldri opplevd så mange demotiverte politikere som nå, sier Senjalistas Elisabeth Rognli.

Eiendomsskatt og nedlegging av to skoler er nå bare et kommunestyrevedtak unna i Bardu:

Politikerne møtt av demonstranter

"Optimisme og bolyst" var budskapet på skjortene politikerne fikk utdelt utenfor kommunehuset. Men det vil være en overdrivelse å si at optimismen og bolysten var mer framtredende enn det økonomiske omstillingsbehovet som realpolitisk fyrlykt i det påfølgende formannskapsmøtet.

mandag 08.11 2021

Nå er den ene av kommunetoppene i Målselv fast ansatt

Bengt Magne Luneng er fortsatt avhengig av tillit fra velgerne for å kunne fortsette som kommunens politiske toppleder etter 2023, men den usikkerhetsfaktoren slipper Frode Skuggedal. Nå har nemlig kommunestyret vedtatt å gi ham fast jobb som administrativ toppsjef i Målselv

Nå må også bardudølene belage seg på å betale eiendomsskatt

De har sluppet unna lenge, men fra og med neste år ligger det an til at også boligeierne i Bardu må betale eiendomsskatt. Og fra 2023 slipper heller ikke hytteeierne unna.

Må vente med å gjeninntre i viltnemnda

Arbeiderpartiets Marie Gjerdrum Foshaug ble torsdag ønsket velkommen tilbake fra sitt permisjonsfravær av et enstemmig kommunestyre. Men hun må vente på en avgjørelse om å få gjeninntre i viltnemnda.

søndag 07.11 2021

Vil ha snarlig avklaring om gjennomføring av bygdebokprosjektet i Målselv:

Komiteen har bestemt seg for hvilken forfatter de vil ha

Forprosjektet ble ferdigstilt i vår, prisen på et fullverdig prosjekt et anslått til tre millioner kroner og nå gjenstår det å få politisk klarsignal for prosjektet. Og dersom bygdebokkomiteeh får det som de vil, er det Trine Hamran som skal skrive og framstille Målselv-historien fra 1920 og fram til i dag.

torsdag 04.11 2021

Akupunktører kjemper mot momskrav og for å bli autorisert som helsepersonell:

– Det virker som om myndighetene ikke ønsker det tilbudet vi gir

Akupunktører er fortsatt ikke autorisert som helsepersonell og fra nyttår kan det bli moms på tjenestene de gir. Det opprører Jingsheng Shang, som opplever at norske myndigheter undergraver et tilbud han vet betyr mye for mange.

tirsdag 02.11 2021

Vil ha kommunestyret med på uttalelse om ny inntektskurs for jordbruket:

– Vi har ingen flere bønder å miste

Øyvind Tollefsen mener tida er overmoden for ei revidering av bøndenes lønns- og arbeidsvilkår. Nå vil han ha sine medpolitikere i Målselv med på et klart innspill til utvalget som skal gjennomgå det beregningsgrunnlaget som er utgangspunkt for jordbruksforhandlingene.

Vil ha barnehagesvar fra ordføreren

Henrik Stangnes er bekymret for barnas sikkerhet på uteområdene i Heggelia barnehage. Derfor har han bedt ordføreren svare på tre konkrete spørsmål i kommunestyret torsdag. Og ordførerens foreløpige svar får du her.

mandag 01.11 2021

Høyre-Kent har fått seg ny jobb etter at han mistet stortingsplassen

Høyres Kent Gudmundsen (43) blir generalsekretær i det nyopprettede Kompetanseforbundet.

søndag 31.10 2021

Rokeringsbonanza i Målselv kommunestyre:

Ragnhild ryker ut og rykker inn

Tre representanter har søkt om fritak, to har søkt om permisjon og én har søkt om å få gjeninntre. Og torsdag kan Ragnhild Furebotten oppleve å både ryke ut av og rykke inn i Målselv kommunestyre med noen minutters mellomrom.

fredag 29.10 2021

«En regjering som ikke holder et lyntogs fart»

torsdag 28.10 2021

Ordføreren med klar tale om den nære omsorgsframtida i Målselv:

Det er ikke aktuelt å legge ned sykehjemmet i Øverbygd

I en to år gammel rapport slås det fast at Målselv kan spare penger på å gå fra to til ett sykejem. Men ordfører Bengt Magne Luneng avviser kategorisk at dette er aktuelt i overskuelig framtid.

Nå kan han få fast jobb som kommunedirektør

Frode Skuggedal er ansatt som kommunedirektør i Målselv på åremål fram til 1. juli 2025. Men til uka kan kommunestyret vedta å gjøre jobben hans fast.

Reiselivsaktører opprørt over koronakompensasjonsavslag fra kommunen:

– Jeg kan få lyst til å putte Jevningen Gård på en henger og dra fra Bardu

Næringssjefen innstilte på å gi både begge reiselivsbedriftene støtte, men senterpartiflertallet i formannskapet ville det annerledes. Nå er Monica Olaisen og Morten Klauer opprørt over behandlinga virksomhetene deres blir gitt av Bardu kommune.

onsdag 27.10 2021

Opptak: Senja kommunestyre 28.10.2021

Torsdag var det klart for møte i Senja kommunestyre. Nå var politikerne på plass fysisk i kommunestyresalen på rådhuset igjen. Se hele møtet i opptak.

tirsdag 26.10 2021

Fikk gjennomslag for fordeling av nesten 1,5 millioner til næringslivet

Næringssjefen hadde laget ei innstilling og politikerne fulgte den enstemming. Dermed ble nesten en million koronakompensasjonskroner og drøyt en halv million ekstraordinære næringsfondkroner fordelt i Målselv formannskap.

mandag 25.10 2021

De har levert bud på det gamle sykehjemmet på Moen

Vurderer å etablere seg i Målselv

Et Oslo-basert eiendomsselskap har levert det høyeste budet på eiendommen som tidligere huset Målselv syke og aldershjem (MSAH). Mandag presenterte de seg for formannskapet, og etterpå gikk de i sonderinger med tanke på et mulig kjøp av eiendommen.

lørdag 23.10 2021

– Å peke på en så fantastisk næring som syndebukk, det synes ikke jeg man skal gjøre fra vår talerstol

Debatten rundt Salmar og Lerøy sine søknader om å utvide oppdrettsanleggene betydelig i Troms, synliggjorde hvor stor avstand det er mellom de politiske partiene i fylkestinget. Jo Inge Hesjevik reagerte på det han oppfatter som en svartmaling av oppdrettsnæringen.

fredag 22.10 2021

Vond skilsmisse — usikkert utfall

tirsdag 19.10 2021

Utenriks og forsvar for Foshaug: – Var mitt førstevalg

Det ble som han selv ønsket. Nils Foshaug skal den kommende perioden sitte i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Tarjei Jensen Bech: – Jeg tar over som fylkesordfører

Ivar B. Prestbakmo blir Sandra Borchs vara på Stortinget, og har søkt om midlertidig fritak fra fylkesordførervervet. Tarjei Jensen Bech (Ap) sier det betyr at han tar over ordførerklubba.

fredag 15.10 2021

Rollebytte for senterpartistene:

Nå blir Ivar stortingsvikar for Sandra

Utnevnelsen av Sandra Borch som landbruksminister får også konsekvenser for Ivar B. Prestbakmo. Nå må nemlig fylkesordføreren pakke bagen og sette kursen for hovedstaden for å vikariere på Stortinget.

Helt ny regjering med tre ministre fra nord

Landet har fått ei ny regjering med flere statsråder fra Nord-Norge, og én av dem til og med fra Midt-Troms.

«Det er nå jobben begynner — også møkkajobben»

torsdag 14.10 2021

– Det kommer til å bli en ny kurs i norsk landbruk

Nyslått landbruksminister Sandra Borch (33) lover å jobbe for at landets bønder skal ha en lønn å leve av. Hennes egen far vurderte nylig å avslutte gårdsdriften. 

Troms Bondelag strålende fornøyd med statsrådsutnevnelsen:

– Dette gir faktisk ei framtidstru!

– Jeg synes dette er fantastisk! Sandra er ei veldig dyktig dame, og dette kommer til å bli bra.

Forsvarsordfører om den nye forsvarsministeren: – Jeg så ikke helt den komme

Barduordfører Toralf Heimdal er glad for at hans partikollega Odd Roger Enoksen blir Norges nye forsvarsminister. Men Enoksens navn var ikke det første han tenkte på i denne posten.

Opptak: Nyregjeringa kommer ut på Slottsplassen

Sandra Borch (Sp) fra Lavangen ble i dag presentert som ny landbruksminister. Etter Kongen i statsråd klokka 12 kom den nye regjeringa ut på Slottsplassen. Se sendinga i opptak.

Nå er det klart: Vi får tre nordnorske statsråder

Vi får tre nordnorske statsråder i den nye regjeringen: Odd Roger Enoksen blir forsvarsminister, Bjørnar Skjæran blir fiskeriminister og Sandra Borch blir landbruksminister

Opptak: Støre presenterer statsrådene

Påtroppende statsminister Jona Gahr Støre presenterer de nye statsrådene, blant andre Sandra Borch (Sp) fra Lavangen som ny landbruksminister.

onsdag 13.10 2021

– Nord-Norge-banen blir realisert i min levetid

Fylkesordfører i gigantfylket Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo (Sp) har stor tro på at han skal få oppleve å stige på et tog på Tromsø jernbanestasjon.

Dette er den nye regjeringens politikk

Etter uker med samtaler på Hurdalsjøen Hotell la Ap og Sp onsdag fram politikken de er blitt enige om. 

Ap og Sp enige om oppløsning av Troms og Finnmark

Fylkesrådslederen i Troms og Finnmark er storfornøyd med at Ap og Sp vil godkjenne søknaden om å oppløse fylket.

Bell-helikoptre returnerer og Bardufoss får egen skvadron

Bardufoss får en egen skvadron for hærhelikoptre, og i påvente av nye helikoptre skal "et tilstrekkelig antall" Bell 412-maskiner flyttes tilbake fra Rygge til Bardufoss for å styrke Hærens helikopterkapasitet.

tirsdag 12.10 2021

– Torskeoppdrett er en dårlig idé– H

– Torskeoppdrett skremmer rett og slett vannet av meg, sier daglig leder Ruben Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

Sterk motstand mot torskeoppdrett

Det er sterk motstand mot å tillate etablering av torskeoppdrett i Senja kommune. Arealplanlegger Audun Sivertsen har så langt mottatt nesten 50 høringsuttalelser. De fleste stiller seg negativ.

mandag 11.10 2021

Førstereisgutten: – Jeg er jo «the new guy». Kanskje jeg blir satt godt på plass, hvem vet

Kofferten er pakket, han er klar til å dra - men Erlend Bøe (28) lover å komme flyvende tilbake fra hovedstaden ved første anledning. Vi har snakket med Tromsøs ferskeste stortingsrepresentant om sin nye jobb.

fredag 08.10 2021

Stadig færre unge på Stortinget

lørdag 02.10 2021

Høyretopp Kent Gudmundsen flytter fra Tromsø til Bærum - ferdig i politikken

Troms Høyres avtroppende stortingsrepresentant de siste åtte årene takker for seg på tinget, selger huset i Tromsø, og bekrefter at han er ferdig i politikken.

Klimavalget som ikke ble klimavalg:

«Kan vi stole på neste generasjon?»

torsdag 30.09 2021

Han taler med kraft mot bystatus og forhastet opportunisme i Målselv:

Øyvind vil ha samfunnsutvikling på helt andre premisser

– Vi må finne vår plass i den nye tida, og må ikke bare resirkulere de gamle tankene om byens fortreffelighet og materielt forbruk. Det er ikke dette som er de store målene framover …

– Det var flere ting som ikke gikk i riktig retning

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes mener at det ikke bare var skatt, eller oljepolitikk, men flere saker som fikk SV til å bryte sonderingene.

SVs brudd — et stort nederlag for Støre

tirsdag 28.09 2021

Behov for voksenhjelp fra ungdommen?

mandag 27.09 2021

Byen Bardufoss: Vi legg vekt på heilt andre ting

lørdag 25.09 2021

Nå kommer syretesten — hva duger vanlig folk til?

torsdag 23.09 2021

«Sjarmen i å innrømme feil»

onsdag 22.09 2021

Nå er Bardufoss en by

Mot to stemmer vedtok kommunestyret i Målselv onsdag at Bardufoss er en by. Med det er den fjerde byen i Troms-delen av vårt nordligste fylke nå et faktum.

lørdag 18.09 2021

– Jeg har sabla tru på prosjektet til Jonas! Men alt har ikke alltid vært like enkelt på veien hit …

Han hadde ikke fylt 11 ennå da Kåre Willoch ble statsminister, men han husker godt at engasjementet rundt valget opptok ham. Og da han oppdaget at det var noe som het apartheid i Sør-Afrika, ble han så sint at han meldte seg inn i AUF. Nå er Nils Foshaug valgt inn på Stortinget, og han akter ikke å la de neste fire årene bli forbigått i stillhet.

Opptak: Ropstad møter pressen etter avsløringene

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen lørdag etter skatteavsløringen. Se pressekonferansen i opptak.

fredag 17.09 2021

«Nils Ole inne i varmen — på beste benken noensinne?»

MDGs aktivisme ble for mye for velgerne

torsdag 16.09 2021

Regjerings-kabalen kan bli krevende

Opptak: Senja kommunestyre

Høstens første kommunestyremøte i Senja kommune gikk av stabelen torsdag og fant sted i kunnskapsparken på Finnsnes. Se hele møtet i opptak.

onsdag 15.09 2021

Så var det Nils Oles tur — likevel

tirsdag 14.09 2021

Hvor rødt kan egentlig rødt bli når man blander inn litt grønt?

KrF for første gang under sperregrensa: – Kirkeasyl-saka har skadet oppslutningen lokalt

Leder i Senja KrF Per Inge Søreng er svært skuffet over valgresultatet, og sier manglende løsning i kirkeasyl-saken på Finnsnes har skadet oppslutningen om partiet lokalt.

Opptak: Statsministeren om valgnederlaget

Statsminister Erna Solberg må gå av. Hun kommenterer resultatet av stortingsvalget. Se pressekonferansen fra hagen til regjeringas representasjonsanlegg.

mandag 13.09 2021

Støre får sin drømmeregjering

Her var det kø for å få avlagt stemmen

Vi har vært ute og loddet stemninga på valglokalet i Senja rådhus.

Opptak: Se sendinga fra valgkvelden 2021

Se valgsendinga fra VGTV og Folkebladet-TV i opptak.

Størst, men kan bli vingeklippet

søndag 12.09 2021

Valget 2021: – Om alt går bra vil vi ha resultatet ferdig i 23-tiden mandag

Allerede før midnatt mandag kan det være klart hvem som skal ta plass på de seks setene på Troms-benken på Stortinget.

fredag 10.09 2021

«Alle skal med — men det er ikke Nils Oles tur»

Samarbeider lobby og kommune for nært?

«Oppdrettsnæringas ballegrep»

Støre om krisemåling i Troms: – Jeg trodde aldri det ville være noen «quick fix»

Arbeiderpartiet kan bli halvert på tromsbenken til høsten. Partileder Jonas Gahr Støre sier at «norsk politikk er i endring».

Slår tilbake mot Fylkesnes uttalelser om Senja kommune: – Det er rett og slett usant

Ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen, mener at SVs uttalelser mot Senja og SalMar er både urimelige og usaklige.

Boligsaken:

Fylkesnes tredoblet formuen og ble millionær

SV-topp Torgeir Knag Fylkesnes har forsvart sekundærboligen i Oslo med at han leier den ut til kostpris. Han har imidlertid to ganger økt lånet på boligen han kjøpte for 11 år siden, blant annet for å kjøpe bil.

Fylkesnes synes ikke han gjør noe galt: – Vi har ingen planer om å selge leiligheten i Oslo

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har bodd åtte år i gratis pendlerbolig i hovedstaden samtidig som han eier en leilighet i Oslo og et hus i Tromsø.

Partimåling for Troms i september

Solberg om den siste meningsmålingen for Troms: – Det er langt ifra godt nok for oss

Høyre fortsetter å dale på meningsmålingene i Troms — og nasjonalt, få dager før valget.

torsdag 09.09 2021

Utdanningsfylkesråden er glad for flyfag-signalene, men lite imponert over forspillet:

– Det lukter definitivt valgkamp

Utdanningsfylkesråd Bjarne Rohde (SV) er glad for signalet om at regjeringa vil fullfinansiere 24 elevplasser på flyfagutdanninga på Bardufoss. Men han er lite imponert over Venstres forarbeid i saken.

onsdag 08.09 2021

En trussel mot det norske demokratiet

tirsdag 07.09 2021

Ny måling gir Ap, Sp og SV flertall

Ap, Sp og SV får flertall på Stortinget uten støtte fra MDG eller Rødt på en ny måling gjort for NRK og Aftenposten. Høyre fortsetter sitt fall.

Sjekk hvordan elevene ved skolene i Midt-Troms stemte

Vi har samlet skolevalgresultatet for alle skolene i Midt-Troms.

Regjeringa vil fullfinansiere 24 flyfag-elevplasser på Bardufoss:

– Jeg er veldig, veldig glad for det

I dag er den ene av to flyfagklasser finansiert av fylkeskommunen, men nå går regjeringa inn for at landslinjetilbudet skal utvides. Det er Bardufoss-rektor Michael Erstad veldig glad for.

Rødgrønt flertall i skolevalget, men kraftig Ap-fall

Arbeiderpartiet går tilbake med over fire prosentpoeng fra skolevalget i 2017. Frp, Venstre og SV går mest fram.

Valg 2021 - resultater

Stortingsvalget 2021 - resultater og mandatfordeling.

lørdag 04.09 2021

Ting å tenke på i valgkampen

fredag 03.09 2021

Oppnevnt til utdanningsutvalg

I statsråd fredag ble 12 ressurspersoner utpekt til å sitte i et offentlig utvalg som skal foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning av lærere og andre skole- og barnehageansatte. Blant disse er Roar Sollied fra Målselv.

torsdag 02.09 2021

Et besøk som gir håp om et liv i Norge — utenfor kirkens fire vegger

Hyrije Osmani vet bedre enn de aller fleste hvordan det er å leve i den situasjonen som familien Johnson Collin befinner seg i. I 1993 måtte hun sammen med moren og søsteren søke kirkeasyl i Stamsund. På onsdag besøkte hun familien, som de siste syv årene har måttet bo i Finnsnes kirke, for å vise sin støtte.

onsdag 01.09 2021

Frykter for arbeidsplasser i Troms dersom Stortinget stopper leting etter olje og gass utenfor Nord-Norge

– Å legge ned aktiviteten på norsk sokkel løser ikke verdens klimautfordringer. Det fører kun til at mange mister jobbene sine i Troms, sier Troms FrPs 1. kandidat, Per-Willy Amundsen.

Senterpartiet med sjupunktslovnad om Forsvaret:

– Norge skal være NATO i nord

De kvakk til da sjefen for forsvarsstaben i en debatt under Arendalsuka sa at Norge i dag ikke er NATO i nord. Nå går de til valg med en lovnad om at dette skal endres dersom Senterpartiet kommer i regjering.

Inviterer til politisk prat på tvers av partigrensene

Visst er det valgkamp. Men Rødt Målselv mener at det likevel må være mulig å senke skuldrene og diskutere politikk over en kopp bålkaffe.

fredag 27.08 2021

Opptak: Utspørring av stortingskandidatene

Seks lokale stortingskandidater møttes til debatt i Sørreisa lørdag. Folkebladets Stian Jakobsen ledet utspørringa. Se direktesendinga i opptak.

Det er «de andre» som øker mest

torsdag 26.08 2021

– Håper bare at han holder det han lover

Etter en padletur på yttersida av Senja torsdag sier statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) at han lover å satse på små lokale reiselivsbedrifter. Lokal reiselivsaktør er spent på om løftene blir holdt.

onsdag 25.08 2021

Seks politikere stiller til debatt i Sørreisa

Seks kandidater til høstens valg stiller i den politiske debatten i torget i Sørreisa på lørdag. Det er Sørreisaordfører Jan-Erik Nordahl meget godt fornøyd med.

Ap kan vinne tilbake Nord-Norge

tirsdag 24.08 2021

Norge etter valet: Marknads- eller folkestyre?

Mer spenning før valget enn forventet

fredag 20.08 2021

Rollebytte i politikken – og en ordliste

Viktig med debatt og demokratisk mangfold

torsdag 19.08 2021

Sp stuper i ny måling – flertallet glipper for rødgrønn trio

Senterpartiet raser nedover i en ny måling for VG og BT. Samtidig blir trekløveret Ap, Sp og SV avhengig av Rødt eller MDG for å ha flertall i Stortinget.

Kaos på begge sider, dragkamp om makt

onsdag 18.08 2021

Inviterer til torgdag med politisk debatt

Neste helg arrangeres Torgdagen i Sørreisa, og nytt av året er at de politiske toppkandidatene fra Midt-Troms stiller til politisk debatt i Sørreisa sentrum.

Høyres fanesak ved årets stortingsvalg:

«Viktigere enn systemet og politisk ideologi»

Aleksander er Ernas siste håp

150.000 tidligere Høyre-velgere sitter på gjerdet før årets valg. Aleksander Helberg er en av dem. Skal Høyre ha noen sjanse til valgseier, må de klare å lokke gjerdesitterne ned.

fredag 13.08 2021

Ny meningsmåling: Dødt løp mellom fire partier i Troms – spår valgthriller

Senterpartiet gjør det sterkt på Norstats ferske meningsmåling for NRK, og er igjen det største partiet i Troms med rekordhøye 25,6 prosent. Ap går mest ned, og ligger igjen an til å tape ett av to mandater – til SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

torsdag 12.08 2021

– Vi vil gjøre det billigere å være pendler

Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre vil gjøre det billigere å være pendler. – Det er viktig å kunne bo der man ønsker uten at det blir for dyrt å pendle til jobb, sier han til Folkebladet.

Katrine jobbet 45 av 52 helger i året, men fikk ikke banklån

– Ufrivillig deltid er et likestillingsproblem kommunene må ta på alvor, sier andrekandidat for Troms SV Katrine Boel Gregussen.

onsdag 11.08 2021

Bensinpris ved smertegrensen: - Det er Nord-Norge som blir straffet hardest

Sandra Borch (Sp) er sjokkert over bensinprisene. MDG mener Nord-Norge har altfor få klimavennlige transportmidler.

mandag 09.08 2021

Slik vil Erna styrke næringslivet i distriktene

Statsminister Erna Solberg deltar i Folkepodden hos Stian Jakobsen, som her er i TV-utgave i anleding statsministerens Midt-Tromsbesøk i helga. Med er også førstekandidat for Troms Høyre, Erlend Svardal Bøe.

søndag 08.08 2021

Erna Solberg er gjest i Folkepodden

Statsminister Erna Solberg er gjest i denne utgaven av Folkepodden.

Erna etter Senja-besøket: – Vi ble litt inspirert av utfordringene på veiene der

Samferdsel og utdanning er blant statsministerens viktigste valgkampsaker.

fredag 06.08 2021

Høyre heier på ildsjelene og lokalt eierskap

torsdag 05.08 2021

Ønsker gratis SFO: – Prisen fører til en dobbel negativ effekt

Senja kommune har lavere deltakelse på SFO enn alle de andre kommunene i Midt-Troms, og blant det laveste i hele landet. SV mener det er en klar sammenheng mellom pris og deltakelse, og lover derfor at tilbudet skal bli gratis dersom de kommer i regjering.

Bemanningsvekst i politidistriktene:

«Gylden regel» gir mer politi

onsdag 04.08 2021

Valgkamp og ulne budskap

Tendensen er stabil, utfallet er uklart

tirsdag 03.08 2021

Den sterkeste stemmen i nord

fredag 30.07 2021

Oppgang for småpartiene i ny måling

Til tross for nedgang fra juni er Arbeiderpartiet fortsatt størst, men den største økningen er det småpartiene som har hatt.

Kongen av revers har startet valgkampen

torsdag 29.07 2021

Pølsemaker, stuepike og vaskehjelp. Dette var stortingskandidatenes første sommerjobb

Seks stortingskandidater fra Troms har delt historien om deres første sommerjobb – samtidig gir de også tips til håpefulle ungdommer.

mandag 19.07 2021

Et vedlikeholdsetterslep på fylkesveier i nord på 20 milliarder kroner er uakseptabelt

Åtte år er mer enn nok

fredag 16.07 2021

Det beste og verste ved å ha ferie

Det beste man kan gjøre på en norgesferie er å ikke tabbe seg ut.

torsdag 08.07 2021

Rotevatn om forvaltningen: – Krevende vurderinger

Onsdag besøkte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn bønder, politikere og forvaltningen i Målselv for å høre deres meninger om rovdyrforvaltninga i kjølevannet av bjørnens herjinger de siste ukene. – Så lenge vi er så lavt under bestandsmålet som vi er, er det mer krevende vurderinger, sa Rotevatn.

søndag 04.07 2021

Nå blir byggingen av den nye skolen i Sørreisa endelig en realitet:

– Dette har vi ventet på i mange år

– Det blir en skole for i hvert fall de neste 50 årene, sier fungerende rådmann Truls Meyer etter at kommunestyret i Sørreisa torsdag enstemmig vedtok å bruke 241,4 millioner kroner for å bygge ny skole i tilknytning til Sentralskolen.

lørdag 03.07 2021

Søker etter kommunedirektør

Sørreisa kommune har siden desember i fjor vært uten fast rådmann, men nå er stillingen lyst ut. Denne gangen med ny arbeidstittel – kommunedirektør.

Fotominne: Spennende valg i 1972

fredag 02.07 2021

SV-representant mener Senja-ordføreren var for rask på labben i vernekutt-forslag:

– Vi skulle fått se utredningen først

Gunn Knörr i Senja SV mener at ordfører Tom-Rune Eliseussen burde ha gitt kommunestyrerepresentantene anledning til å lese konsekvensutredninga fra statsforvalteren i Nordland før før saken ble behandlet i kommunestyret.

onsdag 30.06 2021

Vil avskilte partiene som ikke følger opp jernbanevedtaket

I april dannet seks partier på Stortinget flertall for det historiske vedtaket om at Nord-Norge-banen skal realiseres. Nå er små skilt med logoen til disse partiene hengt opp på Hilde Saglands heltevegg, men jernbarneforkjemperen vil raskt avskilte partiene dersom de ikke sørger for å følge opp vedtaket med handling.

fredag 25.06 2021

Kommunestyret vedtok fortsatt desentralisert tjenestetilbud for flyktninger i Senja:

– Et viktig vedtak for helheten i kommunen

For Arbeiderpartiets Arnold Nilsen handlet saken først og fremst om helheten og desentraliteten i den nye storkommunen. Derfor er han veldig glad for at flertallet i kommunestyret vedtok å opprettholde et denstralisert tjenestetilbud for flyktninger i alle de fire "gammelkommunene".

torsdag 24.06 2021

Dialogmøte: Den nye Tromsbenken – hvem blir det?

Hvem er det som ligger an til å bli våre nye folkevalgte fra Troms på Stortinget etter høstens valg? Og hvilke ambisjoner har de for den nordnorske landsdelen, for våre nordligste fylker og ikke minst; for den største industri- og eksportregionen i Troms og Finnmark - vår egen Midt-Tromsregion? Se Profilgruppas dialogmøte i opptak fra Kunnskapsparken på Finnsnes .

Opptak: Senja kommunestyremøte

Se Senja kommunestyremøte direkte kl 10.00 fra Finnsnes ungdomsskole.

tirsdag 22.06 2021

Helomvending i formannskapet: – Ikke helt i mål ennå

Da utvalget for oppvekst og kultur i Senja kommune behandlet spørsmålet om sentralisering av arbeidet med flyktningetjenesten til Finnsnes var det flertall for innstillingen til rådmann Hogne Eidissen. Men i formannskapet ble det gjort helomvending i denne saken.

lørdag 19.06 2021

Ai, ai — for en artig politisk thriller!

fredag 18.06 2021

Skoleavgjørelse til høsten

Arbeiderpartiet og Høyre la fram en plan for å frigjøre 45 millioner budsjettkroner. Den ville ikke Senterpartiet og Venstre være med på.

torsdag 17.06 2021

Tar opp kampen for Distrikts-Senja:  – Vi kommer til å gjøre alt vi kan for at den ikke skal få et flertall i dag

Senja Arbeiderparti tar opp kampen for distrikts-Senja, og konstaterer samtidig at «distriktspartiet» Sp ser ut til ha kastet kortene hva distriktspolitikk angår. 

Se opptak: Senja Budsjettkonferase 17.06.2021

Se Senja Budsjettkonferanse i opptak fra storsalen på Finnsnes kulturhus.

Høyre er svekket, men ikke straffet

onsdag 16.06 2021

Vedum ber UiT komme med ønskeliste på hvilke statlige arbeidsplasser de ønsker til nord

Senterpartiets statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum var i sitt sedvanlig gode humør da han presenterte partiets Nord-Norge-plan tirsdag.

Høyre klarer ikke mobilisere velgerne i Troms: – Viser at vi har et godt utgangspunkt for valgkampen

Høyre står på stedet hvil i den nye meningsmålingen. Det er dårlig nytt.

tirsdag 15.06 2021

Per-Willy Amundsen: – Å være i regjering med Venstre og KrF har skadet oss

Frp går ytterligere tilbake på meningsmålingene i Troms. Fremdeles er de fjerde størst, men nå puster SV dem i nakken.

Arbeiderpartiet gjør et byks i ny meningsmåling – nå er de størst i Troms

Ei fersk meningsmåling viser at Arbeiderpartiet går forbi Senterpartiet og er nå det største partiet i Troms.

Klar Ap-framgang på ny Norstat-måling for Troms:

Nå ser Nils Løvebakken i det fjerne

Arbeiderpartiet (Ap) går fram med 5,3 prosentpoeng fra tilsvarende måling i april, og er inne med to Troms-mandater på ei fersk måling gjort av Norstat for NRK. Dersom dette blir valgresultatet vil tidligere målselvordfører Nils Foshaug få et sete på Stortinget.

mandag 14.06 2021

Vil ha stemningsskifte i målselvpolitikken

Den ene er erfaren og den andre helt ny. Men de deler oppfatning om stemninga i kommunestyret i Målselv. Og de er skjønt enig om at det hadde vært bra for kommunen dersom politikerne i større grad hadde evnet å se det store bildet heller enn å grave seg ned i detaljer og uenighet.

søndag 13.06 2021

Giftig klima og ansvarsfraskrivelse

fredag 11.06 2021

Marthe skal lede Rødt Senja

Nå har Senja-politikken fått et nytt lokallag. Torsdag ble nemlig Rødt Senja stiftet.

Varaordfører Martin Nymo er lei giftig stemning og Muppet show-tendenser i målselvpolitikken:

– Det ser ut som en kampanje for å svekke ordførerens autoritet

Lange møter, flisespikkeri om småting, snubletråder for ordføreren og generelt veldig dårlig stemning mellom posisjonen og opposisjonen. Slik ser målselvpolitikken ut på tur inn i sommeren 2021. Med varaordfører Martin Nymos øyne. Og han er lei av spillet.

«Vaksine-Norge i juni: Skjevt, seint og surrealistisk»

torsdag 10.06 2021

Mobbing og trakassering på nett

– Det hender jeg må spørre om jeg bør forberede meg på å bli skutt på igjen noengang.

Folkepodden om netthets

– Må jeg forberede meg på å bli skutt på igjen?

Politiker Mari Siljebråten har måttet tåle mye hets og mobbing som overlevende etter Utøya-skytinga for snart ti år siden. Denne uka er hun gjest i Folkepodden.

Opptak: Sørreisa kommunestyre 10. juni 2021

Folkebladet-TV sendte hele kommiunestyret i Sørreisa torsdag. Se møtet i opptak her.

tirsdag 08.06 2021

Forsvarets ombudsmann bekymret for konsekvensene av lovendring:

Frykter mindre åpenhet rundt Forsvaret med lovendring

Forsvarsombudsmann Roald Linaker frykter at ei lovendring skal begrense hans og ombudsnemndas mulighet til å kontrollere Forsvarets virksomhet.

søndag 06.06 2021

Fikk mange gjennomslag på landsmøtet:

– Troms Senterungdom er et bra lag som virkelig kan bite fra oss

Denne helga har Senterpartiet gjennomført sitt første digitale landsmøte, og en stor Tromsdelegasjon var samlet i Tromsø. Både 4. kandidat til Stortinget Andrine H. Seppola (18) og fylkesleder Martin R. Tøllefsen (18) var til stede.

Planlegger å bryte med partilinjen: Skal stemme for jernbane i nord

Høyres toppkandidat i Troms gir en tydelig lovnad til velgerne: Han skal stemme for bygging av bane i nord – uansett hvor mye partiet hans måtte være imot forslaget.

lørdag 05.06 2021

Sandra Borch på Sps landsmøte: – Vi har tro på at Sp og Ap sikrer regjeringsflertall alene

Leder for Troms Senterparti, Sandra Borch, sier til iTromsø at hun har stor tro på at de, sammen med Arbeiderpartiet, skal klare å sikre seg nok mandater til å danne regjering. Uten hjelp fra SV.

torsdag 03.06 2021

Landbruket bygger opp distriktene:

Jeg elsker møkkalukt!

mandag 31.05 2021

Nødvendig å skape en ny kultur:

Sykdomstegn i lokalpolitikken

Sørreisa-jente blir del av Norges største rådgivermiljø innen helsepolitikk og -kommunikasjon

Tonje Lavik fra Sørreisa går fra helsepolitisk rådgiver for Fremskrittspartiet, til rådgiver innenfor myndighetskontakt i Rud Pedersen-gruppen.

onsdag 26.05 2021

Opptak: Senja kommunestyre 27.5.2021

Se hele møtet i Senja kommunestyre torsdag, blant annet med «Senjapakken» som tema.

torsdag 20.05 2021

Opptak: Debatt om motorferdselsloven i Stortinget

Følg scooter- og motorferdseldebatten fra Stortinget torsdag 20. mai 2021. Se i opptak.

søndag 16.05 2021

Høyres landsmøte:

Fikk gjennomslag for endringer i fiskeripolitikken: – Vi er særdeles godt fornøyde

I helga avholdt Høyre digitalt landsmøte, og Senja Høyres Geir-Inge Sivertsen stilte som delegat fra Høyre i nord. Han hadde i oppgave å legge fram en rekke endringsforslag innen fiskeri og havbruk, og sammen med resten av delegasjonen fra Troms og Finnmark Høyre fikk han landsmøte til å stille seg bak flere av forslagene.

fredag 14.05 2021

«Uten Senja-pakken lykkes ikke denne regionen»

torsdag 13.05 2021

Erlend ser til havet når Høyre skal sikre valgseier i nord

Erlend Svardal Bøe har bidratt til å få mer sjømat og fisk inn i Høyres partiprogram. – Den er sentral for det meste av utviklingen i nord, sier han. Nå gleder han seg til helgas landsmøte.

onsdag 12.05 2021

Festivalsommer og nok en spesiell 17. mai

Festivalsommeren og idretten står på vent. Hva kan arrangeres og hvem må avlyse?

mandag 10.05 2021

Etterlyste revidering av politisk reglement

I 2019 nedsatte kommunestyret et utvalg for å revidere de politiske reglementene i Målselv. Roar Sollied (V) er ikke fornøyd med det som er kommet ut av arbeidet snart to år senere.

søndag 09.05 2021

Bøndene aksjonerer på Finnsnes

Også senjabøndene er frustrert over manglende statlig forståelse for utfordringene i jordbruket. Derfor aksjonerer de på Finnsnes tirsdag.

Vil ha pakke for hele kommunen

Senterpartiets Roy-Willy Hansen er bekymret for at Gisundbrua skal bli en bremsekloss for framtidas Senja-samferdsel. Derfor er han glad for at han fikk gjennomslag for å utrede alternativ kryssing av Gisundet i forrige ukes møte i det kommunale utvalget for samfunnsutvikling.

torsdag 06.05 2021

Ville ha kommunestyret med på ei håndsrekning til vanskeligstilte barnefamilier:

Opprørt over at flertallet sa nei

Rødt-politiker May-Tove Pryneid synes det er for ille at Målselv avkorter sosialstønaden til trengende som også får barnetrygd. Men hun fikk ikke kommunestyreflertallet med på ei endring.

onsdag 05.05 2021

Forlenger elva for første gang på 48 år

Arbeiderpartiets Arild Braathen kjempet hardt for å beholde dagens grense, men vant ikke fram. Dermed blir grensen mellom Målselva forlenget og Målselvfjorden forkortet for første gang på nesten 50 år.

Senja-pakken

«En del vi må enes om før Senja-pakken spikres»

Stiller spørsmål om sammenslåing av fylker

I onsdagens spørretime var tvangssammenslåing av fylker, blant annet Troms og Finnmark, samt Høyres intensjon om å slå sammen flere kommuner tema.

tirsdag 04.05 2021

Sterke reaksjoner på Senterpartiets kuvending om skolestrukturen i Bardu:

Mener Sp har servert reinspikka løgn

Arbeiderpartiet reagerer stekt på oppspillet til Senterpartiets åpning for å legge ned grendeskolene i Bardu. – Det Senterpartiets gruppeleder har sagt om at de har en plan, har jo vært reinspikka løgn, sier Ap-gruppeleder, Berit Sandnes Wikstøl. Høyre ønsker derimot å rette fokuset stramt på det som nå må gjøres.

Sp gjør helomvending og åpner for å legge ned begge grendeskolene i Bardu:

– Smertefullt – men vi kan ikke trylle

Styringspartiet i Bardu har tviholdt på videre drift av grendeskolene tross bekmørke skyer i den kommuneøkonomiske horisonten. Men nå har Senterpartiet (Sp) snudd, og det kan bety at alle grunnskoleelevene i Bardu samles i den nye skolen på Setermoen fra høsten 2022.

lørdag 01.05 2021

Senja-pakken — hvem skal betale?

På selveste 1. mai er vi ute med en ny utgave av Folkepodden.

fredag 30.04 2021

Slik vil han satse på Nord-Norge

I denne spesialutgaven av Folkepodden har vi Arbeiderpartiets statsministerkandidat i studio.

torsdag 29.04 2021

Støre: – Vi skal gjøre slik at flere vil leve og bo i nord

I tiden fremover vil Arbeiderpartiet dele sine regionalpolitiske planer. Nord-Norge er torsdag først ut.

mandag 26.04 2021

Tror på stemning for bompenger for å løse veiutfordringer

Senja kommune ønsker et spleiselag med stat og fylke for å løse akutte utfordringer innen vei og samferdsel. Kommunen ønsker også å ha brukerne med på å betale regninga — les bompenger.

Ønsker spleiselag for å bedre trafikkforholdene

Mandag lanserte Senja kommune Senjapakken — en pakke med forslag for å bedre trafikkforholdene både i sentrum og distriktene. Det legges blant annet fram planer om flere kilometer med gang- og sykkelvei, utbedring av Gisundbrua og tunnel gjennom sentrum på Finnsnes. Og deler av det skal finansieres av bompenger.

Opptak: Ungdommens råd for å bo i distriktene

Dette mener de unge må til for å bosette seg i distriktene. Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottar ti råd fra ungdommens distriktspanel.

fredag 23.04 2021

«Det går alltid et tilbaketog»

Nord-Norgebanen:

En sutrete samferdselsminister

Vil snu katastrofale tall for statlige arbeidsplasser — kommer med sterk kritikk av regjeringens politikk

Fylkesordfører og andrekandidat til stortingsvalget, Ivar B. Prestbakmo (Sp) kommer med sterk kritikk av regjeringens politikk for statlige arbeidsplasser. – Det trengs en effektiv nasjonal plan for utflytting av statlige arbeidsplasser til småbyer og tettsteder i Norge, sier Prestbakmo.

Høyre svarer Prestbakmo: – Har flyttet ut dobbelt så mange

Høyres førstekandidat til stortingsvalget fra Troms, Erlend Bøe ber Sp være forsiktig med å gjøre seg høy og mørk i spørsmålet om statlige arbeidsplasser.

Denne mannen kan kapre én plass på Stortinget fra Arbeiderpartiet

Senterpartiets superoppslutning gjør at Arbeiderpartiet kan miste ett av sine to mandater til Stortinget. Den som kan kapre plassen er fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo.

Superresultat for Senterpartiet i ny meningsmåling: – Ingen tvil om at nordnorske velgere vil ha regjeringsskifte

Senterpartiet har ei oppslutning i Troms på hele 25,4 prosent viser ei fersk meningsmåling. – Det er ei måling som tyder på regjeringsskifte, sier valgekspert Jonas Stein.

Fersk måling: Dette partiet topper i Troms

I en fersk meningsmåling gjort av Norstat for NRK er det Senterpartiet som har størst oppslutning blant velgerne i Troms.