Tema

onsdag 09.06 2021

Unge voksne i Troms og Finnmark:

Må få mulighet til å bli boende

onsdag 05.05 2021

Trøndelag og Nord-Norge best i Norden på ledighetstall

Trøndelag og Nord-Norge er blant regionene i Europa med lavest arbeidsledighet i pandemiåret 2020.

tirsdag 16.02 2021

Senja med en uføreprosent godt over gjennomsnittet: – Det er bekymringsfullt

Der landsgjennomsnittet på antall uføretrygdede er på omtrent 10 prosent, er prosentandelen i Senja kommune på nesten 16 prosent. Kommuneoverlege, Aslak Hovda Lien, sier det er bekymringsfullt at kommunen har så høye tall for uføre.

tirsdag 29.12 2020

Her de nye reglene som gjelder fra 2021

Obligatorisk registrering for folk som flyr drone, BSU-endringer og ny arvelov - er bare noe av de nye reglene du som bor i Norge må forholde deg til i 2021.

fredag 27.11 2020

Ledigheten i Troms og Finnmark øker — mange unge ledige i fylket

Ved utgangen av november er det 3 800 helt ledige og 2818 delvis ledige i Troms og Finnmark.

fredag 02.10 2020

Arbeidsledigheten falt i september

Arbeidsledigheten sank med 18.500 personer i september. Ved utgangen av måneden var 197.915 personer arbeidsledige, ifølge tall fra Nav.

mandag 17.08 2020

Midlertidig arbeid gir ikke trygghet

Ingen hvilepute

tirsdag 02.06 2020

Ledigheten daler

Midt-Troms blant de heldigste

Ledigheten i Midt-Troms er på full fart nedover. Senja/Sørreisa var oppe på nesten tusen ledige på det meste i april. Nå er tallet 489. Fortsatt mye, men trenden er positiv.

søndag 24.05 2020

Koronaviruset:

Skape mer og inkludere flere

onsdag 20.05 2020

Færre helt ledige i Troms og Finnmark

Ferske tall fra NAV Troms og Finnmark viser at det har blitt 800 færre helt ledige i fylket.

tirsdag 14.04 2020

1. 226 uten jobb i Midt-Troms

Antallet permitterte i Midt-Troms er historisk høyt. Per dags dato har koronaviruset ført til at 1. 226 personer i regionen er permitterte. Antallet ventes å stige ytterligere. I alt 379 bedrifter har permittert sine ansatte, helt eller delvis.

onsdag 21.08 2019

Svak økning i arbeidsledigheten

Det var 102.000 arbeidsledige i juni. Det utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er opp 0,1 prosentpoeng fra mars.

mandag 04.02 2019

Har landets nest laveste ledighet

Til tross for en økning i forhold til fjoråret, har Troms likevel landets nest laveste ledighet.

mandag 02.04 2018

Har hatt rekordlav ledighet det siste halve året

Siden september i fjor har arbeidsledigheten i Troms vært på 1,7 prosent eller lavere.