Langt flere ledige jobber enn ledige arbeidssøkere

foto