I klagen forteller studenten, som selv strøk på eksamen, om hendelsen som oppsto da andreårsstudentene gjennomførte sin firetimers skoleeksamen i emnet «Sykdomslære 2» i april i år.

Vedkommende vil ikke stå fram med navn og bilde i avisa, av frykt for represalier fra sine klassekamerater.

– Tredve minutter ut i eksamenen kommer en av våre forelesere inn i eksamenslokalet og forteller at det har blitt forandringer av en rekke av spørreordene i eksamenen – som vi allerede har fått utlevert, sier studenten.

Blant annet skal det i et spørsmål om behandling av brystkreft ha blitt endret fra «beskriv» behandling, til «drøft» behandling, ifølge studenten.

– Det krever et mer utfyllende svar, og det hadde uttelling på poengene vi fikk. Så selv om det kun står «beskriv» i eksamensoppgaven, står det «drøft» i sensuren – som er det sensorene bruker når de skal vurdere eksamensoppgaven, forklarer studenten.

Har skjedd før

Det er ikke første gang disse studentene har opplevd feil på eksamen. Etter første semester, på en medikamenteksamen der de måtte ha 100 prosent riktig for å bestå, strøk mer enn 60 prosent av klassen på én oppgave – noe som igjen førte til stryk i faget, ifølge studenten.

– Det var fordi de hadde utformet spørsmålet feil. Det ble stor ståhei den gangen. Det viste seg så at de hadde gjort akkurat det samme to kull før oss, og da vi la fram bevis på det, ble oppgaven strøket fra eksamen, forteller vedkommende.

– Useriøst

Resultatet av kluss med eksamen er dårlig lærings- og utviklingsmiljø, mener studenten som har klaget dette inn til klagenemnda.

Vedkommende mener utdanningen må kvalitetssikres.

– Vi blir ikke hørt, de gjør som de vil. Det blir en useriøs studiehverdag for oss. Det er viktig å få belyst at det gjøres så mange grove feil på utdanninga, sier studenten.

– Kan ha påvirket resultatet

Tillitsvalgt i klassen, Markus Rushfeldt, kjenner til situasjonen.

TILLITSVALGT: Andreårsstudentenes tillitsvalgte, Markus Rushfeldt.

– Det kan ha hatt en innvirkning på sluttresultatet, da folk midtveis i eksamen måtte tenke nytt. Det kan ha påvirket hvordan de har formulert svarene sine. Man blir litt satt ut når noe sånt skjer, sier han.

– I verste fall kan det ha gitt negativt utfall for poenggivninga i deres besvarelse.

Det ble mye styr rett etter eksamen, og i en «klassens time» fikk studentene tatt opp problemet med en kull-leder og lærer. Selv var ikke Rushfeldt til stede i møtet.

– Det er uansett veldig synd når man tenker på at eksamensoppgaven kan leveres inn i god tid. Man skulle tro den var gått gjennom og godkjent, og at alt var på stell, sier han.

Studentene avventer nå en tilbakemelding på klagen.

– Det kan jo være et utfall at eksamen blir strøket, og at alle må ta den på nytt.