Beklager fastlege-trøbbel

Fastlegekapasiteten har lenge vært presset. Nå utvider Senjalegen med én fastlegehjemmel.

Fullt Listeplassene hos fastlegetjenesten ved Senjalegen har vært tilnærmet fulle så langt i år.  Foto: Trond Sandnes

Beklager Evy Nordby, som er virksomhetsleder for Senjalegen, beklager situasjonen.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Som Folkebladet har omtalt ved flere anledninger, har Senjalegen store utfordringer med stappfulle fastlegelister.

-  I hele fjor hadde vi ledige listeplasser, men utover høsten ble de gradvis redusert. Akkurat nå er det fullt, men kommunalsjefen for helse og omsorg og rådmannen er orientert, uttalte virksomhetsleder for Senjalegen, Evy Nordby, til Folkebladet i januar.


Kommunen oppfyller ikke fastlegeforskriften

Av 17 fastleger, fire turnusleger og 14.840 listeplasser er ingenting ledig for valg av ny fastlege. – Det er utfordrende at vi ikke oppfyller forskriftskravet om ledige listeplasser.

Problemet har vedvart, og nå har vertskommune Lenvik kommune vært nødt til å svare for seg om situasjonen til Fylkesmannen i Troms. Dette som følge av at det ble sendt en konkret klage til fylkesmannen vedrørende de manglende fastlegemulighetene ved Senjalegen.

- Økende etterspørsel

I sitt svarbrev beklager Nordby på vegne av Senjalegen og Lenvik kommune at innbyggere som bor og oppholder seg i regionen ikke lykkes med å få fastlege i Senjalegen. Videre forklarer hun hvordan situasjonen har oppstått som en følge av en økende pågang på Senjalegen.


Ingen annen fastlege i Midt-Troms har flere på venteliste enn han

Hvis popularitet måles i størrelse på venteliste er Yngve Silsand den mest populære fastlegen i hele Midt-Troms.

"De siste årene har etterspørselen av fastlege økt betraktelig i samarbeidskommunene Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik. Fastlegekapasiteten ble utvidet med 0,5 årsverk ved Finnsnes legekontor våren 2016 for å kunne innfri forskriftskravet om ledige listeplasser for valg/bytte av fastlege. Gradvis har også disse plassene blitt redusert og siden årsskiftet 2017 har Senjalegen hatt sporadiske ledige listeplasser", orienterer Nordby.

Få ledige plasser

I forrige uke hadde Senjalegen 21 ledige plasser for valg/bytte av fastlege, opplyser Nordby til fylkesmannen.

"Dog er 19 av disse fastlegeplassene hos lege med betegnelsen «liste uten fastlege». Denne legehjemmelen har 2. gangs utlysning med søknadsfrist 31.08.2017. Siden fastlegen sluttet i januar 2017 har listen vært bemannet med vikarlege", påpeker hun.

Virksomhetsleder opplyser imidlertid om at det er tatt ytterligere grep for å bøte på situasjonen. Denne høsten blir fastlegeordninga utvidet med én ny fastlegehjemmel ved Siland legekontor, noe som vil gi nye fastlegeplasser i Senjalegen.

"Vi antar at legehjemmelen er bemannet med ny fastlege fra 1. oktober 2017".

Senjalegen er et samarbeid om legetjenesten mellom kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.