Kommunen oppfyller ikke fastlegeforskriften

Listeplassene hos fastlegetjenesten ved Senjalegen er fulle. Siden før jul har det ikke vært mulig å verken byttte eller tilegne seg en fastlege. Før jul var det ifølge virksomhetsleder Evy Nordby mellom 250 og 300 ledige listeplasser. Foto: Trond Sandnes