Foto: Wiik, Eirill / NTB scanpix

Når regjeringen gjør det vanskeligere å bygge heldøgns omsorgsplasser i kommunene gir de eldre og mennesker med utviklingshemming flere kamper i hverdagen.

Håkon Ljosland Brurberg på 16 år fra Drammen er psykisk utviklingshemmet. Foreldrene hans, Morten og Camilla har en drøm om at Håkon skal få sin egen bolig når han blir eldre. Foreldrene har sammen med flere andre familier i Drammen gått sammen om å bygge et borettslag for barna sine med personalbase og fellesareal. Det er kommunen som skal gjennomføre byggeprosjektet, slik at de kan få momsfritak og investeringstilskudd fra staten.

Dette er familier som har stått, og står i mange kamper i hverdagen. Nå opplever mange av familiene at de får nok en kamp i hendene når Støre-regjeringen går inn for å kutte i det såkalte investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Det er kommunene sitt ansvar at det bygges sykehjemsplasser for eldre og boliger for mennesker med utviklingshemming, men det statlige investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser som kom på plass i 2008 har vært viktig for å gi kommunene et incentiv for å bygge ut en kapasitet som samsvarer med behovene.

I løpet av åtte år med Solberg-regjeringen ble det lagt til rette for bygging og renovering av om lag 20 000 heldøgns omsorgsplasser. Dette ble gjort fordi Solberg-regjeringen var opptatt av at alle som trenger det får en sykehjemsplass eller en plass i omsorgsbolig. Nå setter Støre-regjeringen dette investeringstilskuddet i spill, slik at det blir vanskeligere å bygge flere sykehjemsplasser for eldre og bolig for mennesker med utviklingshemming over hele landet. Det er en ugrei politikk som får store konsekvenser for kommunene og familiene.

Støre-regjeringen har sagt at kuttet som foreslås i statsbudsjettet for 2023 bare skal være midlertidig. Men da jeg i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag 26. oktober stilte spørsmål til helse- og omsorgsministeren om kommunene og familiene kunne stole på at det kun var et midlertidig kutt, og om hvor lenge dette midlertidige kuttet skulle vare, kunne plutselig ikke helse- og omsorgsministeren si hvorvidt kuttet er midlertidig. Helse- og omsorgsministeren svarte meg på følgende måte: «Jeg vet ikke hvilken økonomisk virkelighet representanten Svardal Bøe befinner seg i, men jeg ønsker at vi står her til neste år når statsbudsjettet for 2024 legges frem, med langt mer oversiktlig økonomisk situasjon i verden. Det har vi ingen garanti for, så det å spekulere i hvilke prioriteringer man legger til grunn for 2024-budsjettet, det deltar jeg ikke i».

Da er det grunn til å spørre seg: Hvorfor har regjeringspartiene i flere uker sagt at kuttet kun er midlertidig når helse- og omsorgsministeren sier dette nå? Jeg har forståelse for at staten står i en vanskelig økonomisk situasjon. Men staten må også ta innover seg at det gjør Håkon og andre familier i samme situasjon. Dette handler om prioriteringene regjeringen velger å gjøre. Regjeringen prioriterer ikke sykehjemsplasser for eldre og bolig for mennesker med utviklingshemming, men de prioriterer å bruke flere hundre millioner kroner på å lage fem nye fylkesadministrasjoner som gir folk mer byråkrati.

SV som er regjeringens viktigste budsjettpartner har sagt at regjeringen må snu i denne saken. Jeg håper at SV tar tak i dette og får regjeringen til å snu i budsjettforhandlingene som foregår på Stortinget nå. Det er hjerteskjærende å se oppslag etter oppslag om konsekvensene kuttet i investeringstilskuddet kan få for mennesker i en sårbar situasjon. For Høyre er det viktig å føre en politikk som gir eldre og mennesker med utviklingshemming en god og trygg hverdag.