Venninne: – Uverdig og umenneskelig behandling av Camilla