Tilsvar til leserinnlegget om snøscooterløyper i Salangen, skrevet av Jarle Adolfsen:

Ser på Adolfsens innlegg, i beste fall, som personlig synsing. Det har ikke rot i virkeligheten.

Den undersøkelsen har viser til, har alt med hvem man spør. Er vel han og folk på gata i Oslo som er spurt. Får jo akkurat det svaret man vil ha i forhold til til natur/fauna, dyreliv osv. En stor statlig undersøkelse i Nord-Sverige, ga følgenderesultat i forhold til det Adolfsen påstår: Ingen negativ konsekvens!

Konflikt med reindrifta: De løypene og tiden det er omsøkt om, er det ikke rein i området. De er da på vinterbeite et helt annet sted. Det området det søkes løyper i, båndlegger kanskje noen promiller av det enorme landområdet vi har.

Man må gå i dialog, og utvise respekt for alle parter. Det vil være vinn-vinn for alle parter

Samene låner området av oss grunneiere, til sitt beite. De eier ingenting her. Løypene det er søkt om, ligger i hovedsak på privat eiendom. De fleste grunneierne her, har sagt ja til kommunens sitt tiltak. Det synes jeg Adolfsen burde respektere!

Jeg som virkelig bor her oppe i villmarka, kjenner meg ikke igjen i hans påstander. Hva med alle oss andre; Hvem mener han? Er bra mange i Salangen som har et forhold til snøscooter og bruker den.

Det er virkelig et pluss for kommunen, om de får til dette. Ikke minst for ungdommen og eldre folk. Reindrifts-samene representerer ca fire prosent av den samiske befolkning, men båndlegger enorme områder.

Synes kommunen har gjort en grundig og god jobb i forhold til søknaden, og hensyntatt alt mulig. Det burde være plass til alle, med de områdene vi har.

Det koker ned til følgende: Man må gå i dialog, og utvise respekt for alle parter. Det vil være vinn-vinn for alle parter.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her