Replikk til Lillian Nikolaisen sine kommentarer til mitt leserinnlegg «Naust til besvær» i forrige uke:

Lillian skriver at de fjernet ruinene fra det gamle naustet på 1980-tallet og bygde et nytt naust, noe som godt viser et dårlig vedlikehold. Dette står i klar kontrast til at vårt naust ble vedlikeholdt av min bestefar og far, som begge var helt avhengige av å ha et funksjonelt naust til deres daglige virke som fiskere. Etter at Lillian bygde nytt naust på 1980-tallet, hvem var det da som brukte naustet vårt?

Det omtalte vitnet er over 20 år eldre enn Lillian, så husker nok dette bedre enn henne.

Det er riktig at moren til Lillian betalte eiendomsskatt fra 2009, men ikke fra 1994 som de påstod. Videre er det også riktig at jeg i retten sa at jeg ikke hadde spurt min far om vi eide naustet. For meg har det aldri vært naturlig å spørre om dette siden naustet i min livstid kun har vært brukt av min far og bestefar.

Lillian og hennes søstre arvet eiendommen i 2017–2018. Hvorfor undersøkte de først da hva grunnboka da? Kanskje fordi de faktisk var i tvil om eierskapet til naustet?

Snipp snapp snute, så var dette naust-eventyret ute

Lillian påstår også at naustet ikke har vært låst de senere år. Bildet viser at dette åpenbart er feil. Hvorfor valgte hun da å politianmelde meg og flere i min familie for at vi hadde skiftet til nytt lås, hvis det ikke hadde vært en lås der i utgangspunktet?

Terje Johansen Foto: Lars Åke Andersen

Lillian påstår at de har hatt en båt i naustet til langt ut på 2000-tallet, og lurer på hvor den har blitt av. Det burde jo hun være best egnet til å svare på da det kun er hennes familie som har brukt naustet fra 1974 og frem til i dag. La meg minne om tidligere nevnte fakta: Min stesønn satte inn sin båt der i 2002.

Lillian påstår at dette er et hevnmotiv etter at hun ble involvert i byggeprosjektet på Laukhella. Jeg ønsker bare å få frem sannheten, selv om ikke alle ønsker å forholde seg til den. Hva hennes involvering har ført til av endringer i byggeprosjektet er ukjent for de partene som faktisk har stått for utbyggingen.

Snipp snapp snute, så var dette naust-eventyret ute.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her