Helse Nord skal omorganisere. Ifølge et arbeidsdokument som NRK har fått tilgang til, er strukturering av sykehus ett av punktene i dokumentet. Hvordan denne struktureringa vil foregå, er ikke avklart – for arbeidsgrupper er satt ned, og disse skal levere flere alternativ til dagens organisering. Beslutninga blir tatt i april 2024.

Ett av alternativene er at flere fødestuer, deriblant på Finnsnes, skal legges ned. Noe som allerede har ført til harme i kommentarfeltene på blant annet Folkebladets Facebook-sider: Uakseptabelt, uforsvarlig, går ikke an, må ikke skje og flaut, det er bare noen av beskrivelsene. Ispedd et par: Galskap, rystende og førrbainna uaktuelt!

Dette foreløpige interne arbeidsdokument fra Helse Nord kan for så vidt også resultere i at situasjonen ikke forandrer seg. For det er faktisk også et av alternativene

Skal man få folk engasjert, så er det bare å rokke ved godt innarbeidete goder. Å stenge skoledøra for godt i ei bygd, er som å slå knute på en arterie som leder blod til og fra hjertet. Det samme med butikk og barnehage. Ja, da blir ikke innbyggerne bare engasjerte – de blir rett og slett forbannet! Mindre opprivende er det ikke å true med å legge ned den godt etablerte fødestua på DMS på Finnsnes. Har forresten Helse Nord noen gang kikket på regionen Midt-Troms? Vet de i det hele tatt hvor mange fruktbare kvinner som potensielt sokner til denne fødestua?

Da jeg (i fjor) jobbet som redaktør og forlegger for Celine Roche og hennes bok «Bare» en sykepleier, fikk både jeg og mange lesere en meget interessant innføring i helsevesenet og dets mange irrganger – ikke minst når det kommer til besparelser.

Et eksempel fra boka: Etter et budsjettunderskudd på cirka 70 millioner ved UNN, ble det innført sparetiltak. Disse bestod blant annet i innkjøpsstopp, ansettelsesstopp og nedbemanning. I tillegg til det smått utrolige at blåbærsyltetøy ble bytta ut med appelsinmarmelade. Ikke for smakens skyld, skal du høre. Marmelade er nemlig ørlite billigere. Så her kunne man derfor spare – ja, nettopp: Noen ører. I løpet av samme år økte forresten lønna til direktøren med 159 500 kroner! Og ifølge en artikkel i Nordlys dette året tjente seks ledere på UNN mer enn Norges statsminister ...

Det er ikke enkelt å drive et sykehusforetak. Det er vanskelig. Og svindyrt. Men nå, når man rasler med sablene, altså sparekniven(e), kan det være opportunt å minne om at man også kan spare seg til fant. I de foreløpige utkastene fra Helse Nord antydes det at andre felt skal styrkes. Ikke bare elendighet, der altså. Det foreslås å bygge opp sykehusene i Hammerfest, Harstad, Vesterålen og ett av sykehusene på Helgeland.

Uten å ha noen inngående kjennskap til ståa der i gården per i dag, er dette sikkert ingen dum idé. Men på bekostning av hva? I eksempelet med den lokale fødestua i Midt-Troms, finnes det solide argumenter for å la den bestå. Vi snakker ikke minst om kvinnehelse og barselomsorg. Og ingen av delene blir tatt godt hånd om ved en nedleggelse. Å gjøre avstandene enda lengre i et allerede stort geografisk område, er ikke smart. Tryggheten og kompetansen ved en lokal fødestue skal ikke undervurderes. Blivende foreldre er derfor skeptiske til å skulle føde på UNN, et sykehus hvis kapasitet allerede nå synes å være sprengt.

Trygve Slagsvold Vedum omfavnet nyfødte babyer i Botnhamn under valgkampen, som om han var gudfaren til hele gjengen. For regjeringa ønsker jo at det fødes flere unger i dette landet. Og hva mer er: At det bor folk ute i distriktene. Aller helst flere enn i dag. Å legge ned fødestua på Finnsnes er i lys av dette ikke bare umusikalsk. Det er fullstendig tonedøvt!

Dette foreløpige interne arbeidsdokument fra Helse Nord kan for så vidt også resultere i at situasjonen ikke forandrer seg. For det er faktisk også et av alternativene. I tilfellet fødestua på Finnsnes er utvilsomt ingen forandring det beste alternativet.

Så får vi se hva disse arbeidsgruppenes «svangerskap» vil resultere i. Rein galskap? Eller sunn fornuft?

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her