Kvinner i blant annet Midt-Troms og Nord-Troms kan miste det regionale fødetilbudet, skriver NRK. Det viser dokumenter fra Helse Nord som mediet NRK har sett.

– Hvis dette forslaget blir en realitet så blir det nok fakkeltog, og jeg skal gå fremst, sier ordfører i Nordreisa Hilde Anita Nyvoll (Ap) til NRK.

Fremtidens sykehus

Helse Nord jobber med hvordan fremtidens sykehus i Nord-Norge skal organiseres.

Det interne arbeidsdokumentet som NRK har fått tilgang til, viser at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus, og at det kan bli kraftige kutt innen fødetilbud i hele landsdelen.

En arbeidsgruppe vurderer nå om fødetilbudet på Sonjatun helsesenter på Storslett og Fødestua i Midt-Troms ved DMS på Finnsnes skal legges ned.

Det såkalte 0-alternativet er å fortsette tilbudet slik det er i dag begge steder. Andre alternativ innebærer nedleggelse av fødestuene.

– Uaktuelt

– Det er helt uaktuelt, vi kommer til å kjempe for dette tilbudet med nebb og klør. Vi kan ikke bygge ned helsetilbud i distriktene samtidig som vi forsøker å bygge de opp, sier Nyvoll til NRK.

Flere andre sykehus ser ut til å være rammet i NRKs oversikt, mens noen sykehus — blant annet i Harstad — ser ut til å skulle bygges opp. UNN i Tromsø ser ikke ut til å være rammet.

Så langt er det bare forslag.

Kommenterer ikke

– Helt fra starten av dette arbeidet har Helse Nord vært klar på at alle steiner skal snus i dette arbeidet, sier Tonje Hansen, som leder koordineringsgruppen i utredningsarbeidet i Helse Nord, til NRK.

– Dette er et internt arbeidsdokument. Vi kommenterer ikke dette, sier konstituert kommunikasjonsdirektør Ingrid Bredesen Hangaas i Helse Nord til NRK.

Styret i Helse Nord skal vedta den endelige planen i april 2024.