Nye maritime investeringer styrker norsk beredskap hevder Ivar B. Prestbakmo og Bengt Fasteraune. Stortingsrepresentanter fra Senterpartiet og forsvarsministeren og regjeringen leverer! hevder Tor Nymo tidligere stortingsrepresentant også fra Senterpartiet, begge ytringene er knyttet til kjøpet av 6 Seahawk til erstatning for 14 NH90.

Det er ni grunner til at jeg ikke deler denne begeistringen om at dette styrker beredskapen fremfor å reaktivere avtalen med NHI om levering av NH90:

• For det første vil ikke beredskapen være styrket før Seahawk kan operere operativt fra fartøy.

• For det andre vil alle 6 Seahawk først kunne være operative tidligst i 2028.

• For det tredje vil seks Seahawk aldri kunne oppnå hva 14 NH90 kan levere.

• For det fjerde er NH90 allerede sertifisert for Kystvaktfartøyene sommeren 2016 og sertifiseringen for Fregattene var planlagt ferdig i 2023 i motsetning til en sertifisering av Seahawk kun for Kystvakten som vil ta minst to til tre år fra første ankomst.

• For det femte kunne beredskapen til den maritime helikopterflåten være på plass i løpet av en måned ved reaktivering av avtalen med NHI om levering av NH90.

• For det sjette har Forsvaret åtte fullt operative NH90 eid og garasjert på Bardufoss, som kan tas i bruk i løpet av noen uker og industrien har bekreftet at de har ytterligere tre fullt operative NH90 som er klare for levering fra Italia.

• For det syvende er lagrene for gangtidskomponenter og komponenter som skiftes etter kalender blitt fylt opp slik at ineffektiviteten på 50 prosent i vedlikeholdsorganisasjon har opphørt og kannibalisering med «aircraft on ground due to lack of spareparts» (AOG) er ikke aktuelt lenger.

• For det åttende er NH90 et moderne helikopter som bedre ivareta sikkerheten til besetningen.

• For det niende må Forsvaret for egen regning fortsette og vedlikeholde og sikre at mottatte NH90 er luftdyktige.

Konklusjon: I steden for raskt å øke beredskapen for operative maritime helikopter velger regjeringen å skrote NH90 til fordel for Seahawk med flere års levering og innfasing til en høy pris på 12 milliarder kroner, uten å oppnå en økt beredskap hverken i kvantitet, kvalitet eller i flytimer.

Risikoen for å tape en rettssak med NHI om tilbakelevering av NH90 med påløpende prosesskostnader er fortsatt tilstede. Hva gjør Forsvaret hvis de taper denne rettssaken?

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her