Dette er en stor dag, en virkelig merkedag. Det sa vingsjefen for Maritime Helikopter (MHV) Eirik Stueland etter at forsvarsminister Bjørn Arild Gram på en pressekonferanse tirsdag, gjorde kjent at regjeringen går inn for å anskaffe Seahawk som nytt maritimt helikopter til bruk for Kystvakten. Han slo fast at Norge kjøper seks helikoptre. Disse skal leveres i perioden 2025 til 2027. Anskaffelsen er basert på Forsvarssjefens råd, og den har en kostnadsramme på om lag 12 milliarder kroner.

Planen er at det skal leveres tre helikoptre som var tiltenkt den amerikanske marinen allerede sommeren 2025, mens de resterende skal være på plass innen 2027. Gram sier at nå ønsker han å gå til leverandører som har utprøvd teknologi. Danmark har brukt Seahawk siden 2016, og Luftforsvaret kommer til å sende mannskaper dit for å opparbeide teknisk og operativ kompetanse på helikoptertypen.

10. juni i fjor valgte regjeringen å skrote skandaleprosjektet NH-90 som ble anskaffet i 2001, men som aldri klarte å fylle rollen som var tiltenkt. Selv med store ekstra investeringer var det ikke mulig å dekke Forsvarets behov med dette helikopteret sier Gram. Seahawk er et velprøvd helikopter som er i bruk hos flere av våre allierte. Vår konklusjon er at dette alternativet er det eneste som vil dekke Forsvarets behov, sier ministeren.

Også for ordførerne i Målselv og Bardu, Luneng og Heimdal, var tirsdag 14. mars en god dag

Det har ikke manglet på kritiske røster etter at kontrakten med NH90-produsenten NH Industries ble terminert. Og ikke minst kraftig politisk kritikk fra opposisjonen som gikk ut på sendrektighet og mangel på informasjon fra Forsvarsministeren.

Denne kritikken tror jeg enkelte partier på Stortinget må bite i seg, og glemme, når de nå har fått presentert status for de Maritime helikoptrene. Dette er en særledes god nyhet for helikoptervingen, Bardufoss flystasjon og Forsvaret.

Nå kan vi støtte Sjøforsvaret med suverenitetshevdelse og være tilstede i våre arktiske områder. Positivt er det også at representanter for de tillitsvalgte på Bardufoss henholdsvis de sivilt ansatte og de forsvaransatte teknikerne gir utrykk for at de er veldig fornøyd med forsvarsministers kunngjøring.

Tor Nymo Foto: Marius Karlsen

Så skal vi ikke glemme å gi regjeringen og ikke minst forsvarsministeren ros for det de har gjort for å få landet dette prosjektet.

Medlem i forsvars-og utenrikskommiteen Nils Ole Foshaug sier i et intervju i Nye Troms at begge regjeringspartiene har stått på for å få denne saken i mål, og sier videre at forsvarsministeren har gjort en meget god jobb. Også for ordførerne i Målselv og Bardu, Luneng og Heimdal, var tirsdag 14. mars en god dag.

Som partikollegaer med forsvarsministeren i Senterpartiet har både Bengt-Magne Luneng og Toralf Heimdal jobbet hardt for å få på plass en ny maritim helikopterkapasitet — og begge er svært glad for at regjeringen nå har levert raskere enn det man hadde fryktet.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her