I dag, onsdag, 06.02, hørte jeg fra Stortingets spørretime. Spesielt merka jeg meg da ordvekslinga mellom statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og høyreleder Erna Solberg om dagens tiltakende barne- og ungdomskriminalitet, mest i noen av landets storbyer.

Begge nevnte hva de i regjering her har bevilga til politiet, barnevernet, innsatsen i skole- og idrettsmiljøet, men ikke ett ord om heimens verd og det dikteren Arne Garborg uttrykker slik: «Misse heimen si makt i eit folk, så har folket dømd seg heimlaust».

Pensjonisten Johan Lyngstad, Lavangen, må ha erfart mer enn de to nevnte etter det han skriver i et innlegg i Folkebladet 30.01. under overskrifta «Foreldrene har ansvaret». Som KrF-medlem er jeg enig i det han skriver, blant annet dette:

«Vårt samfunn gir mindre mulighet for foreldre, besteforeldre med sin nærhet og tilhørighet til å være forbilde for sine barn i praktiske ferdigheter og personlig utvikling som mennesker. Det er viktigst at alle barn har foreldre som i dagliglivet står for korrigering av sine egne barns utvikling. Det meste av dette skjer ikke i dag sammen med mor og/eller far, men sammen med ulike kvinner og menn, også med forskjellig oppfatninger om hva som er rett eller galt. Dette kan lett skape ulike oppfatninger hos barn i en utviklingsalder om hva som er riktig. Det er derfor viktig at foreldrene har hovedansvaret for de første, grunnleggende åra av sine barns liv, vekst og utvikling», skriver Lyngstad avslutningsvis. Dagens forsking gir han rett.

Satsing på heimen og moralske, etiske verdier lønner seg økonomisk for samfunn

Lyngstad korrigerer indirekte de to nevnte partilederne og peiker på heimens betydning. Selv registrerer jeg at regjeringa Støre (Ap og Sp) med støtte fra SV vil redusere kontantstøtten slik at den fra 01.08.24 bare kan gis maksimalt i syv måneder.

Kontantstøtteordninga, som gjelder for småbarnsforeldre med barn mellom ett og to år som ikke er i barnehage på full tid, var noe KrFs tidligere statsråd Valgerd Svarstad Haugland fikk gjennomslag for i ei ikke-sosialistisk regjering. Var barnet adoptert, kunne kontantstøtte da innvilges selv om barnet var over to år.

Ap og SV har alltid vært mot kontantstøtten. De er slik formyndere over småbarnsforeldre. Mot et slikt støttetiltak stilte tidligere statsminister Stoltenberg (Ap) dette spørsmålet i en valgkamp: «Er det rett å bruke statens penger til kontantstøtte for foreldre som ikke er på arbeid?»

Ifølge Stoltenberg er foreldre som tar seg av sine barn slik, ikke på arbeid. Tenk det! Han kunne heller ha nevnt hva kostnader aukende barne-og ungdomskriminaliteten fører til. Så kunne han ha sagt seg enig med KrF og føyd til: Satsing på heimen og moralske, etiske verdier lønner seg økonomisk for samfunn.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her