I mitt forrige avisinnlegg, publisert i Folkebladet 20.06.23 nevnte jeg en undersøkelse som flere har spurt meg om. Undersøkelsen var «Oppvekstprofil Sørreisa 2023» utgitt av FHI. Den tar for seg; «Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø. Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på å fremme barn og unges oppvekstmiljø, og må tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.» Eller rettere sagt; Den viser hvordan ungdom selv opplever at det er å vokse opp i Sørreisa.

En ny skole kan sikkert høres fint og flott ut for folk både i og utenfor Sørreisa. Men en ny skole har ingenting å si hvis ikke elevene opplever at ting blir bedre. Både fysisk, psykisk, sosialt og ved læringsmestring.

I Oppvekstprofilen var det 30 ulike indikatorer (punkt) kommunen ble målt på etter trafikklysmodellen. Kommunen hadde kun to (2!) grønne «lys». Det meste var gult og rødt. Noe en skulle tro fikk varsellampene til å lyse rødt hos våre politikere. Men nei da. I siste kommunestyremøtet ble saken så vidt debattert. Kun fattet et lite forpliktende vedtak om å jobbe for et ukentlig tilbud på «Bølgen». Dere får bare beklage, politikere i kommunestyre, men dette synes jeg er for dårlig! Tenk der at de som i dag er unge i Sørreisa og reiser bort for å studere, kanskje finne seg en partner os så skal bestemme seg for hvor de skal etablere seg. Tror dere de da velger Sørreisa? Jeg personlig tror ikke det blir førstevalget.

Jeg håper mine bekymringer for hvordan den nye skolen kommer til å bli for barna er grunnløse

Det som gjør det flott å bo i Sørreisa er dugnadsånden, mangfoldet av lag og foreninger og naturen. Der er vi i verdenstoppen! Men når det gjelder hvordan ungdommen opplever sin hverdag har vi en lang vei å gå! Hvorfor det er slik? Det er nok en sammensatt problemstilling. Det samme er nok løsningen. Men at ungdommens oppvekstsvilkår må bedres er det ingen tvil om! Og det må starte hos våre politikere og vår administrasjon. Og det må gjøres gjennom å settes krav til ansvarlige enhetsledere og politikere.

Det blir for omfattende å referere hele Oppvekstprofilen i et avisinnlegg. Men jeg vil oppfordre alle i Sørreisa til å lese den. Den er tilgjengelig som vedlegg til sak 23/1240 – «Fritidsklubb i Sørreisa». Slik gjør du: Gå inn på Politisk møtekalender-trykk Kommunestyret-velg møte 15.06.23.-velg sak 23/1240 «Fritidsklubb i Sørreisa» og velg Oppvekstprofil Sørreisa 2023 (vedlegg 2 MB) under Tekstdokument. Det er trasig lesning.

Jeg håper mine bekymringer for hvordan den nye skolen kommer til å bli for barna er grunnløse. Og at alt kommer til å bli så fint og flott som enkelte gjerne vil fremstille det som. Men jeg er stygt redd for at jeg vil få rett om at det vil gå fra vondt til verre om det ikke begynner å stilles krav! Både til politikere, administrasjon og skoleledelse. Det er på overtid!

Frem til i dag har de minste elevene (1-4 klasse) i stor grad vært forskånet fra mobbing, utestengelse, psykisk og fysisk vold etc.. Det starter først på mellomtrinnet (5-7 klasse). Nå blir hverdagen annerledes. Nå skal de allerede fra 1. skoledag eksponeres for, og introduseres for, en helt annerledes skolehverdag. En skolehverdag uten de kvalitetene både fysisk, psykisk og sosialt et godt uteområde gir med tanke på avreagere, trekke seg tilbake, lære sosialt samspill, hindre inaktivitet etc.. Særdeles viktige momenter i barns oppvekst. Jeg håper jeg om noen år må innrømme at jeg tok feil!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her