Se Spesialenheten rekonstruere politiskuddene i Lavangen