Åpnet gang- og sykkelveien til et stort brøl fra flere hundre barn

foto