Opptak: presenterte nye tiltak for raskere grønn omstilling i næringslivet