• Næringsministeren presenterer lovforslag om kjønnsbalanse i styrer. Se direkte fra klokka 9.