• Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og IMDi orienterer om hvordan kommunene skal bosette de fordrevne fra Ukraina i inneværende år. Se direkte fra klokka 9.30.