Opptak: Legger frem rapport om lønnsoppgjøret

foto