• Fredag legges koronautvalgets rapport frem. Utvalgets leder Øystein Olsen overleverer rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre. Se direkte fra klokka 12.