TV

Opptak: Se sendinga fra valgkvelden 2021

foto