Ruskeværet satte ingen stopper for storøvelsen — her er Heimevernet, Sivilforsvaret og Kystvakta på plass i Gisundet

foto