Her råtner pukkellaksen på rot etter å ha gytt i Salangselva

foto