TV

Opptak: Nyregjeringa kommer ut på Slottsplassen