Her øver Hovedredningssentralen sammen med tråleren i Gisundet

foto