Kultur- og likestillingsdepartementet inviterte torsdag til nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye dataspillstrategi. Se sendinga i opptak.