Folkebladet-TV senderdirekte fra Dyrøyseminaret tirsdag. Se innspill til Distriktsmeldingen med temaet ambisjoner i nord fra klokka 12.45.