Måtte rykke ut midt under «barnas dag» på Finnsnes

foto