Opptak: Nyregjeringa kommer ut på Slottsplassen

 

Publisert: 14.10 2021

 

Sandra Borch (Sp) fra Lavangen ble i dag presentert som ny landbruksminister. Etter Kongen i statsråd klokka 12 kom den nye regjeringa ut på Slottsplassen. Se sendinga i opptak.