- Jacobsen ville ha mistet seieren om noen protesterte

foto