FKHs aksjeselskap skylder Haugesund kommune over 11 millioner kroner i ubetalte leieutgifter for Haugesund Sparebank Arena. For å kunne drive videre er de avhengig av å få slettet de utestående fordringene, ifølge FKH-sjef Leiv Helge Kaldheim.

– Vi må ha løsningen på plass så fort som overhodet mulig. Dette har med å ha positiv egenkapital. Lisensen fra Norges Fotballforbund er en liten del av det. Det er jo aksjeloven som også kommer inn i bildet her med tanke på å drive for kreditors regning, har Kaldheim tidligere uttalt til VG.

Onsdag avslo formannskapet i Haugesund et bud fra FKH på kommunens eierandel i stadion som inneholdt et vilkår om å slette klubbens gjeld i sin helhet.

Nå kan det gå mot en annen løsning på krisen.

– Jeg har vært i kontakt med kommunedirektøren i etterkant av møtet i formannskapet og vi har en veldig positiv progresjon i dialogen. Jeg ser frem til at vi kan komme frem til en løsning i nær fremtid, sier Kaldheim til VG torsdag ettermiddag.

Bakgrunn: FKH i økonomisk krise

foto
JOBBER MED LØSNING: FKH-leder Leiv Helge Kaldheim. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

FKH-lederen ønsker ikke å kommentere hvilken avtale som nå diskuteres mellom partene.

VG kjenner imidlertid til at den mest aktuelle løsningen nå er at FKH blant annet får slettet de utestående fordringene til kommunen mot at leieavtalen forlenges med to år. Den vil i tilfelle utløpe i 2036 i stedet for i 2034.

I utgangspunktet betaler FKH rundt fire millioner kroner per år til kommunen.

– Det har jeg ikke lyst til å komme inn på foreløpig. Begge parter har gjort en jobb i forkant av møtet i formannskapet. Det er gjort klart for å komme til enighet innen veldig kort tid, sier Kaldheim om VGs opplysninger.

VG omtalte FKH-krisen onsdag, hvor situasjonen ble betegnet som skremmende.

– Det er helt avgjørende for klubben at vi finner en løsning som gjør at gjelden blir slettet, sier Kaldheim torsdag ettermiddag.

I Oslo jakter FKH-konkurrent Vålerenga på spillerforsterkninger foran den kommende sesongen, som du kan se i dette VGTV-programmet:

Det vil trolig bli satt opp et ekstraordinært formannskapsmøte neste onsdag, får VG opplyst. Hvis flertallet i formannskapet går inn for en avtale med FKH, vil den videresendes til bystyret for avstemming. Neste bystyremøte i Haugesund er berammet til onsdag 2. februar klokken 18.00.

På hvilken måte løsningen som partene nå forhandler om vil endre fremtidsutsiktene til FKH, vil Kaldheim avvente med å uttale seg om.

– Vi vil først få en avklaring før vi tar veien videre. Vi har jobbet med en løsning i halvannet år. Det har vært en lang og strevsom vei. Jeg vil berømme kommunedirektøren for det arbeidet og innsatsen han har lagt ned. Han har vært løsningsorientert.

Kommunedirektøren, som er den øverste administrative lederen i Haugesund, er Ole Bernt Thorbjørnsen. Han svarer slik på en henvendelse fra VG om utviklingen i saken:

– Vi fortsetter den gode dialogen.