Oppgitt Bjarne Berntsen: - Balltap på balltap blir fryktelig straffet