Hetland vil ikke svare på om hun har søkt landslagsjobben