Amnesty: Qatar innfrir ikke løftene – reverserer positive endringer