Det bekrefter skipresident Tove Moe Dyrhaug til NRK.

– Skistyret fikk en god orientering om hvordan hoppkomiteen jobber for å sikre nye inntekter, samt hvilke kostnadsbesparende tiltak som kan iverksettes dersom inntektene lar vente på seg eller uteblir, sier Dyrhaug.

– På bakgrunn av den redegjørelsen skistyret har fått i dag, og det reviderte budsjettet hoppkomiteen har presentert, ble hopp sitt budsjett enstemmig vedtatt på dagens styremøte, fortsetter hun.

Leder av hoppkomiteen, Stine Korsen, forteller til NRK at de er i dialog med flere potensielle sponsorer.

– Vi tror det vil materialisere seg innen rimelig tid. Skulle man mot alle odds ikke få realisert noen av disse initiativene, er hoppkomiteen forberedt på å iverksette nødvendige kostnadsreduserende tiltak ut året på om lag 6,7 millioner kroner slik at man når et nullresultat, sier Korsen.

Clas Brede Bråthen (55) slutter som sportssjef i hopp etter årets sesong. Han har i lang tid hevdet at hoppsporten bidrar til en svært stor del av verdiskapningen i Norges Skiforbund.

– Dessverre har jeg gjennom mange år sett at vår andel av denne verdiskapningen ikke blir tilbakeført til våre utøvere, sa han nylig.

Hopp har vært uten hovedsponsor i to sesonger.