Barnebarnet er ikke i tvil: – Han ville ha vært veldig stolt over dette skirennet