Det har resultert i en stevning til Oslo tingrett fra én av dem. Vedkommende mener oppsigelsen han mottok tidligere i år, er ugyldig.

Og dermed kan Norges idrettsforbund havne i en ny kostbar juskrangel før året er omme – denne gangen med Oslo tingrett som scene.

Det skjer i så fall kort tid etter at det ble brukt over 1,1 millioner kroner på advokater i forbindelse med varselet som ble levert mot styremedlem Marco Elsafadi.

HEVDER SEG UTSATT FOR GJENGJELDELSE: Den ansatte i NIF krever jobben tilbake etter det han mener er ugyldig oppsigelse. Bildet er av Idrettens Hus på Ullevaal, der NIF holder til. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

VG vet at NIF får advokathjelp fra Arntzen de Besche i oppsigelsessaken som omtales i dag. Med over 140 advokater i stallen er det et av landets største og mest anerkjente advokatfirmaer. Selskapet har røtter helt tilbake til 1870.

Da NIF gikk til oppsigelse av flere ansatte tidligere i år, så ble det argumentert med et behov for å kutte kostnader.

Mannen som nå har tatt ut stevning mener imidlertid at den egentlige årsaken handler om gjengjeldelse fra NIF sin side. Det får VG bekreftet fra sentrale kilder i Norges idrettsforbund.

Mannen ønsker foreløpig ikke å kommentere saken i media.

«Det er riktig at vi har vært gjennom en nedbemanningsprosess i NIF sentralt som følge av vår økonomiske situasjon. Utover dette kommenterer ikke vi enkeltsaker», skriver NIFs generalsekretær Nils Einar Aas i en e-post til VG.

NIF har ikke besvart VGs spørsmål om hvor mye penger advokathjelpen fra Arntzen de Besche har kostet.

Historien startet en uke før julaften:

Da ble de ansatte på Idrettens Hus informert om det som ble omtalt som «en krevende økonomisk situasjon»: NIF var tildelt 35 millioner kroner mer enn året før, men likevel 56 millioner kroner mindre enn de hadde søkt myndighetene om.

Flere avdelinger ble varslet om mulige nedbemanninger. Allerede fire uker senere kom beskjeden om hvem som måtte gå. Da omtalte også VG millionsmellen på Ullevaal.

En av dem som fikk beskjed, var mannen VG omtaler i dag. Han har vært ansatt i flere år og skal ha reagert sterkt på beskjeden han fikk.

Møter mellom mannen og NIF-ledelsen har foreløpig ikke ført frem.

Det er bakgrunnen for at han, gjennom sin advokat, til slutt leverte et søksmål til Oslo tingrett. Mannen ønsker å fortsette i jobben sin i NIF.

VG er kjent med at minst én annen person i NIF vurderer, eller har vurdert, å gjøre det samme.

GIKK UT MOT KJØLL: Marco Elsafadi ble varslet på, og har sagt at han ikke vil fortsette i NIF-styret dersom Berit Kjøll får gjenvalg. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Begge skal tidligere ha levert varsler om det de opplevde som vanskelige arbeidsforhold i avdelingen deres i NIF. Nå er begge sagt opp, i likhet med personen de varslet mot.

Samtidig har idrettsforbundet, som skal kutte kostnader, lyst ut minst én ledig stilling for tiden. Også «Elsafadi-saken» skal være tema i stevningen som er levert til Oslo tingrett.

For samtidig som NIF-ledelsen har uttrykt et behov for å kutte i kostnader, så har man funnet penger til innleie av eksterne advokater og kommunikasjonshjelp i den offentlige feiden som foreløpig har vart i snart fire måneder.