Samorganiseringen av NIF, Norges Olympiske Komité og Norges Paralympiske komité fortsetter dermed.

– Jeg har ennå til gode at det ikke er bra å ha IOC-representantene som medlemmer i styret, sier idrettspresident Berit Kjøll i debatten.

158 medlemmer stemte for fortsatt ekteskap, mens fire stemte mot.

– Når jeg er ute internasjonalt, ser jeg klare fordeler med at vi er én organisasjon, sier Kjøll under debatten.

Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komité gikk sammen i én organisasjon for 27 år siden.