Mistet seieren på overtid — men fornøyd med prestasjonen og utgangspunktet