– Samtalene er svært inkriminerende, beskriver Taylor.

Han tar imot VG i et møterom hos advokatfirmaet Bird & Bird i sentrum av London. Taylor har sagt ja til å stille til intervju i forbindelse med podkasten «Skandalepresidenten».

Den handler om Anders Besseberg, som må møte i Buskerud tingrett i neste uke. I fem uker skal den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) forsvare seg mot anklager om grov korrupsjon.

De avlyttede samtalene VG omtaler i denne saken er ventet å bli et sentralt tema i rettssaken.

Økokrim mener 77-åringen mottok luksusklokker, prostituerte og eksklusive jaktturer fra russiske idrettsledere. Selv nekter han all skyld.

– Når en del mennesker får verv i internasjonal idrett, så bor de på fine hoteller og kjøres rundt i limousiner. De føler seg viktige og liker det. Da tenker de ikke at det er jobben deres å passe på sporten og sørge for at det ikke skjer noe galt. Og når det kommer nye mennesker inn i styret, så er det utrolig vanskelig å sette ned foten og si «Stopp, dette er galt», sier Taylor.

– Skjedde dette i IBU?

– Absolutt. Besseberg ble gjenvalgt gang på gang, uten at det var noen grense for hvor lenge han kunne være president. Han og et par allierte kontrollerte IBU-styret, mens andre bare var fornøyde med å sitte der, sier Taylor.

Engelskmannen er en av verdens fremste idrettsjurister. Han har forsvart internasjonale stjerner, særforbund og jobbet tett på organisasjoner som WADA og Det internasjonale friidrettsforbundet.

Da norsk og østerriksk politi gikk til aksjon mot IBU og boligen til Besseberg i 2018, fikk Taylor i oppdrag å granske kulturen i IBU - av IBU selv.

Organisasjonen ville rydde opp og få klarhet i hva som hadde skjedd.

Taylor arbeidsgruppen pløyet gjennom 70.000 dokumenter. De intervjuet mellom 60 og 70 personer. Og de fikk tilgang på politiets telefonavlytting av Anders Besseberg.

– Når du blir telefonavlyttet, så er du ikke klar over at noen lytter. Og det er enkelte momenter i disse samtalene som det vil være svært vanskelig å svare på, mener Taylor.

Han understreker at granskningsgruppen hans ikke dømmer. De gjorde bare en vurdering overfor IBU i sakens anledning.

– I hvor stort omfang har telefonen til Besseberg blitt avlyttet?

–Jeg vil ikke gå i detalj på det, men vi fikk tilgang på materialet og mye av det er å finne i rapporten vår, sier Taylor til VG.

GRANSKET FOR IBU: Den engelske advokaten Jonathan Taylor. Foto: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

Rapporten er på 220 sider og eksisterer i to ulike utgaver: En sladdet som er offentlig, og en intern som er usladdet.

– På telefonen hadde de guarden nede og snakket fritt om hva som foregikk og hva motivasjonen deres var. Vi mener det er klare bevis på hva som foregikk. Begge var frustrert fordi Verdens antidopingbyrå (WADA) gikk hardt ut for å avsløre russisk doping i skiskyting. De forsøkte nærmest å hjelpe russerne med å slåss tilbake, sier Taylor.

Foruten idrettsledere i Russland fikk han prate med dem han ønsket i forbindelse med granskingen. Men ikke Anders Besseberg selv.

– Som jurist, har du ikke forståelse for det, siden det venter en straffesak i Norge?

– Jo, det kan jeg forstå. Vi fikk tilgang på avhørene hans med østerriksk politi, og det var viktig. Men det ville vært fint å ha hatt mer. Og for å være ærlig: Det er mulig å mene at en årsak til at man ikke bidrar, er at det er veldig vanskelig å svare ut deler av bevismaterialet.

VG har presentert påstandene i denne saken for advokatene til Anders Besseberg. I en e-post skriver advokat Christian B. Hjort:

«Etter vårt syn inneholder Taylor-rapporten en rekke grunnløse påstander. Rapporten lider av den avgjørende svakhet at Taylor ikke har hørt Besseberg. Vi har tro på at retten vil se et helt annet bilde enn det Taylor har forsøkt å tegne.»

Taylor presenterte funnene i granskingsrapporten i 2021.

BESSEBERG-ADVOKAT: Christian B. Hjort mener advokat Taylors rapport har svakheter. Foto: Helge Mikalsen / VG

Etter måneder med arbeid mente han å se et mønster i IBU:

– Dette var et internasjonalt særforbund med veldig svake interne kontrollmekanismer. Det ble derfor dominert av en sterk president (Besseberg) og et par sterke allierte. Det var ikke et gjennomsiktig forbund. Ingen kontrollerte noe, og ingen sto til ansvar. Samtidig var det en forståelse av at Russland var en uhyre viktig nasjon for idretten skiskyting.

– Hvor omfattende er bevismaterialet i denne rapporten? Hvor overbevisende er det?

– Når det gjelder russisk dopingbruk i skiskyting, så er det fullstendig overveldende, mener advokaten.

– Og hva gjelder Besseberg?

– Gjorde ledelsen i IBU alt de kunne for å bli kvitt dopingbruken? Svaret er «Nei, det gjorde de ikke». Man fant eksempelvis sprøyter med EPO. Det var Besseberg som satt på ansvaret, han valgte å ikke gjøre noe. Og det var flere slike eksempler. Man var «soft» i antidopingarbeidet. Når russiske utøvere ble tatt, så var det gjerne utøvere på et lavere nivå.

AVSKILTET: Besseberg var IBU-president i mer enn 25 år. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hva tror du har skjedd her? Kan han være utsatt for en russisk honningfelle?

Jonathan Taylor innleder med å si at han ikke har et svar på spørsmålet, før han fortsetter:

– Vi fant ikke bevis på konkret korrupsjon, men vi vet at det ble stilt prostituerte til rådighet for ham. Og vi vet at det ble gitt dyre jaktturer. Men kan vi si at det ledet til noe annet? Nei, det kan vi ikke. Vi kan bare legge frem fakta. Vi vet at han favoriserte russiske interesser utover hva som forventes av en idrettsleder som mener at Russland var en viktig nasjon for sporten. Han gikk mye lenger enn det. Hvorfor? Det får andre avgjøre.

Når Økokrim møter i Buskerud tingrett i neste uke, så trenger de ikke bevise at Besseberg ga gjenytelser til Russland for å få ham dømt. Det holder, ifølge norsk lov, å bevise at han tok imot utilbørlige fordeler som IBU-president.

Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel. Det er likevel ventet at aktor vil be om en lavere straff enn dette.

I podkasten «Skandalepresidenten» argumenterer Besseberg-venner som Jacob Lund og Kjell Hovda for at hele saken skyldes en maktkamp i toppen av IBU.

VENNER: Anders Besseberg og tidligere sponsorsjef i DNB, Jacob Lund. Foto: Geir Olsen / VG

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson sier i podkasten at det er en latterlig påstand.

Heller ikke Jonathan Taylor er enig med de to nordmennene.

– Kanskje de andre i IBU bare ville få fjernet enkelte fra styret som de anså som korrupte og ikke i stand til å ivareta idretten deres? Men dette var ikke et viktig tema oss. Kommisjonen vår hadde ingen politisk agenda. Vi ønsket bare å finne ut av om det eksisterte en sak som burde svares ut eller ikke. Og det gjør det, mener Jonathan Taylor.

Han vil ikke forskuttere den kommende rettssaken i Norge. Det er basert på norske lover og har et helt annet utgangspunkt enn hans egen gransking, understreker han.

Men Taylor vet at Økokrim sitter på resultatet av hans eget arbeid. Og at de har mer. Både fra egen etterforskning, samt fra østerriksk politi.

– Besseberg var ikke interessert i integriteten til internasjonal skiskyting. Han ville ikke gjøre Russland sinte. Han ofret heller sportens integritet. Og på toppen av det hele ble han nominert av IOC til å sitte i styret til WADA.

Taylor er en sindig mann. Men på den andre siden av møtebordet i London rister han forsiktig på hodet:

– Det er ille nok å ta rollen som president i et internasjonalt særforbund som IBU. Men at man i tillegg tar plass i WADA-styret ... Det viser at folk historisk sett har tenkt at styresettet i idretten ikke er sterkt nok til å stoppe dem fra å gjøre som de vil, sier advokaten.