Gjek­stad raste mot dommerne, som slo tilbake: – Forståe­lig at han reage­rer når det går trått for dem

foto