Vipers-profil: – Jeg synes det er kjempeviktig å bruke posisjonen min